به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این مراسم داود سعدزاده سرپرست تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران گفت: با رعایت اصل سه جانبه گرایی و با تبادل افکار و ارتباطات با محیط سازمان و شنیدن نقطه نظرات شرکای اجتماعی و ذینفعان سازمان می‌توانیم تصمیمات مهمی را اتخاذ و با اجرایی کردن آنها نسبت به رفع برخی ضعف‌های موجود اقدام کنیم.

سعدزاده افزود: سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم اینکه یک نهاد عمومی غیر دولتی است و از بودجه دولتی بهره‌مند نیست، لکن همواره در راستای سیاست‌های خرد و کلان دولت و نظام گام برداشته و حتی در این دوره که سازمان از حیث تامین منابع و نقدینگی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

وی ادامه داد: نمونه بارز آن اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارگاه های فعال و خوش حساب است که ضمن مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است تا کارفرمایان با پرداخت معوقات خود کمک (لغایت ۱۳/۰۶/۹۸) به ادامه هر چه بهتر خدمات سازمان تامین اجتماعی به اقشار تحت حمایت خود یاری رسانند.

در ادامه اکبر قربانی دبیر کارگروه بیمه ای و درمانی کانون انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات است. به طور مثال در مبحث ایجاد کارگزاریهای تامین اجتماعی است که به عنوان کمک به شعب ایجاد شده تا با کاهش تمرکز نیروی انسانی در شعب به بهبود ارائه خدمات سازمان به مخاطبین خود یاری رسانند اما از آرمان خود فاصله گرفته است.