کیمیای وطن : دکتر مهدی معلم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با کسب رتبه اول به عنوان پژوهشگر برجسته صنعت برق کشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر مهدی معلم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با ارزیابی انجام شده توسط شرکت توانیر در عرصه پژوهش و فناوری صنعت برق کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده این بخش انتخاب شد. قائم‌مقام وزیر نیرو، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتلای عرصه پژوهش و فناوری صنعت برق کشور تقدیر به عمل آورد.