اصفهان-دبیرعلمی کنفرانس برند گردشگری ایران گفت: باتوجه به اینکه برای طراحی یک برندبرای توریسم بین‌المللی تبادل نظر می‌کنیم باید برای رسیدن به این هدف از دیدگاه‌های داخلی و خارجی استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه خبری ربیع پروفسور جعفر جعفری شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه کنفرانس بین‌المللی برند ملی گردشگری ایران که به مدت دو روز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در این همایش پس از احصای  نظر همه دوستان کارشناس این عرصه متوجه شدیم که برخی معتقد به لزوم طراحی چندین برند مختلف برای گردشگری ایران هستند.

وی افزود: به نظر می‌رسد طراحی چند برند گردشگری برای ایران کاری صحیح باشد چرا که در تجارب خود دریافته‌ایم که به طور مثال یک کالای ژاپنی‌پسند ممکن است فرانسوی‌پسند نباشد.

دبیرعلمی کنفرانس بین‌المللی برند ملی گردشگری ایران تاکید کرد: البته برخی نیز بر لزوم طراحی یک برند جامع و واحد با درنظر گرفتن تمام ویژگی‌های اصیل فرهنگی، معنوی، میراث‌فرهنگی وگردشگری ایران تاکید داشتند و بر این اساس به نظر می‌رسد باید این مسئله پس از این کنفرانس مورد بررسی بیشتر برای اخذ تصمیم نهایی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین افق هدف پس از این کنفرانس گفت: پیشنهاد من این است که کمیته‌ای از تمامی کارشناسان این عرصه تشکیل و این موضوع را به شکل جدی مورد بررسی قرار دهد که هدف و برنامه آینده ما در ارتباط با طراحی این برند و موضوع گردشگری چیست.

جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه ما در ارتباط با طراحی یک برند برای توریسم بین‌المللی تبادل نظر می‌کنیم باید متفکران  داخلی و خارجی هر دو در هم‌اندیشی‌ها برای این موضوع شرکت داشته باشند تا برای طراحی این برند هم از دیدگاه‌های داخلی و هم خارجی بهره ببریم.

به گزارش مهر، کنفرانس بین‌المللی برند گردشگری به مدت دو روز  در اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و معاون رئیس جمهور، رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی و جمعی از مسئولان شهری و استانی اصفهان برگزار شد که در این کنفرانس بین‌المللی ۱۲ سخنران اصلی از هشت کشور مختلف دنیا، چهار پنل تخصصی، دو میزگرد کاربردی، پنج ورک‌شاپ تخصصی و پنج مقاله ارائه شد.