به گزارش پایگاه خبری ربیع، استاندار اصفهان در دیداربا سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بیان داشت: تعلیم و تربیت اهمیت بالایی دارد با عنایت به وضعیت بازنشستگی در آموزش و پرورش؛ کمبود نیرو یک دغدغه اساسی است و دانشگاه فرهنگیان با افزایش ظرفیت‌ها باید در این حوزه و با تربیت نیرو و معلم خوب دغدغه‌ها را کاهش دهد.

عباس رضایی عنوان نمود: رسالت دانشگاه خیلی مهم است و هرگز نباید وارد چالش‌های سیاسی شود؛ دانشگاه یک واحد مستقل و استقلال دانشگاه یک مورد خاص و غیر قابل انکار است.

وی اظهار کرد: شأن و حیثیت دانشگاه را با توجه به ماهیت دانشگاه در نظر بگیرد و در جهت حفظ شأن و منزلت بالای آن تلاش کنید. در خصوص حمایت از دانشگاه فرهنگیان و اختصاص زمین برای ساخت دانشگاه جامع فرهنگیان، حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت. نیاز است تا شرایط مورد نیاز از سوی دانشگاه نیز محیا شود تا امکان حمایت، اختصاص زمین و ساخت دانشگاه فراهم شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر برگزاری منظم جلسات کمیته هیئت امناء دانشگاه و بازدید از دانشگاه بیان داشت: در خصوص تأمین بودجه باید از راه مناسب وارد شد امکانات بسیار زیادی وجود دارد که قابل استفاده است.

وظیفه اصلی تربیت و تولید معلم بر عهده دانشگاه فرهنگیان است

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان اصفهان نیزدر دیدار و نشست با استاندار اصفهان؛ ضمن توصیف شرایط دانشگاه فرهنگیان در استان اصفهان؛ به نگاه ویژه و خاص استاندار به حوزه تعلیم و تربیت اشاره و بیان داشت: نگاه و نظر ویژه استاندار به تعلیم و تربیت جای خرسندی و خوشبختی را دارد و نشان از داریت و آینده نگری شما است. بر همین اصل این نوع نگاه طبیعتاً نسبت به دانشگاه فرهنگیان نیز وجود دارد؛ زیرا این دانشگاه مرجع پرورش معلم، مکمل و هیئت اندیشه ورز آموزش و پرورش است.

شهرام عروف زاد افزود: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و نگاه شایسته تقدیر حضرتعالی به تعلیم و تربیت در استان لازم است تا از دانشگاه فرهنگیان حمایت شود و با توجه به اینکه شخص شما فرد دانشگاهی هستید برگزاری جلسات هیئت امناء با حضور شما و بهرگیری از رهنمودها و نکات ارزنده شما حتماً نقشه راه خوب و راهگشا برای دانشگاه فرهنگیان استان خواهد بود.

وی عنوان کرد: با توجه به کمبود شدید معلم در سال‌های پیش رو در استان؛ وظیفه اصلی تربیت و تولید معلم بر عهده دانشگاه فرهنگیان است و دانشگاه فرهنگیان تمام تلاش خویش را در این راستا به کار گرفته است.