اصفهان – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به معضلات ترافیکی اطراف مراکز درمانی شهر اصفهان دانشگاه علوم پزشکی باید در این زمینه ورود پیدا کند.

به گزارش ربیع به نقل از مهر ،علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود پارکینگ در کنار مراکز درمانی یکی از معضلات ترافیکی شهر اصفهان است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که طرح جامع و کاملی برای نیازهای شهری در خصوص راه‌ندازی اکثر مراکز درمانی در شهر اصفهان دیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان از جمله عیسی‌ابن مریم، آیت‌الله کاشانی، سینا، خانواده و … فضای پارک مناسبی را ندارند و اغلب فاقد پارکینگ هستند، اضافه کرد: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی باید تمهیدات مناسب در این راستا بیندیشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری یک تنه نمی‌تواند از عهده راه‌اندازی فضای پارکینگ بر بیاید، افزود: از این رو انتظار می‌رود که دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه ورود پیدا کند تا معضلات ترافیکی شهر اصفهان به ویژه در حاشیه مراکز درمانی بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی عرصه‌های مناسبی را برای پارکینگ در بیمارستان‌ها دارد، گفت: تاکنون رایزنی‌هایی را نیز با دانشگاه علوم پزشکی داشته‌ایم و برخی مشکلات قانونی برای تبدیل این عرصه ها به پارکینگ وجود دارد که دانشگاه باید این معضل را برطرف سازد.