گردآوری دانشنامه سکه‌های ایران به همت پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه‌ها همزمان در دو فاز سکه‌های ایران قبل از اسلام و سکه‌های دوران اسلامی در حال انجام است. مژگان اسماعیلی رییس پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه‌ها با بیان این مطلب گفت: گردآوری دانشنامه سکه‌های ایران که از سال ۱۳۸۷ جزء طرحهای مهم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده از سال گذشته به همت پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه‌ها مجدداً در حال پیگیری است. او افزود: اجرای این طرح همزمان در دو فاز سکه‌های ایران قبل از اسلام و سکه‌های دوران اسلامی در حال شکل گیری است. تاکنون حدود دویست نمونه از سکه‌های ساسانی گنجینه‌ها و مراکز استانی که در راستای مطالعات سکه‌شناسی نقش کلیدی دارند توسط پژوهشگران متخصص که باطرح همکاری می‌کنند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و داده‌های اطلاعاتی آنها گردآوری شده است. وی این مطالعات در دست اقدام را شامل تدوین و طراحی شناسنامه سکه‌ها، گردآوری داده‌ها و اطلاعات مستند سکه‌ها، استنساخ و قرائت کتیبه‌های موجود بر رو و پشت سکه‌ها، تحلیل بررسی داده‌های مربوط به این سکه‌ها و… اعلام کرد. اسماعیلی گفت: اطلاعات گردآوری شده همچنین شامل معرفی پادشاهی که اقدام به ضرب سکه کرده، مشخصات و تزئینات تاج و لباس شاه، ویژگی‌های ظاهری سکه که شامل نقش‌های روی سکه و پشت سکه است، جنس سکه، قطر سکه، محل ضرب سکه و القاب و عناوینی که پادشاه صاحب سکه در وصف خود بکار برده است از مواردی است که تمامی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. به گفته اسماعیلی در فاز اول سکه‌های ۴ قرن اولیه اسلام مطالعه و بررسی خواهد شد.