ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎۱.۴۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۵۹۸,۰۰۰ (‎۱.۶۷%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۸۲۵,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۷۹۵,۰۰۰ (‎۱.۳۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سورن سال ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ (‎۰.۹۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۳۶۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۳۲,۰۰۰ (‎۱.۱۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۹۸۵,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۱,۸۶۴,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۱,۶۶۴,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۰۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۶۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۲۵,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۷۲,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰ (‎۰.۸۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۷۱۱,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۹۷۴,۰۰۰ (‎۱.۵۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۷۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس (پانوراما) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی --- ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۸۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ (‎۰.۸۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ (‎۱.۵۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا (ساده) ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (آپشنال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک (ساده) ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (سفید) ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (تنوع رنگ) ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۳۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S --- ۱۴۳,۱۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (‎۱.۴۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد --- ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ (‎۰.۹۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 --- ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) --- ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین --- ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (IE) ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Excellent) --- توقف فروش (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (IE) ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 اتوماتیک ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 به زودی ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  بسترن B30 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هاوال H2 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی پرایم ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

منبع : ایران جیب