ایران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسان۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سمند LX۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
دنا۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(‎-۱.۵۶%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)به زودی۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوزناموجود۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰(‎-۲.۵۶%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۷۷%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۷۱%‏)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰(‎-۳.۸۶%‏)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوزناموجود۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰(‎-۲.۳۷%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۲.۰۱%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانورامابه زودی۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(‎-۱.۳۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰(‎-۱.۲۸%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۵۸%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما)۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰(‎-۲.۵۴%‏)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(‎-۲.۴۰%‏)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۲%‏)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰(‎-۴.۲۶%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰(‎۳.۴۱%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۱۵%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
سایپا 111۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۴۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 131۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۱۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (آپشنال)ناموجود۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیبا۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (پلاس)---به زودی(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا2 (پلاس)---به زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰(‎-۲.۲۷%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰(‎-۲.۵۹%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰(‎-۲.۷۴%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰(‎-۶.۷۲%‏)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰(‎-۳.۷۷%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال)۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰(‎-۲.۰۲%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰(‎-۱.۳۸%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰(‎-۲.۲۰%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)---توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰(‎۱.۰۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)---به زودی(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰(‎۲.۲۷%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 (جدید)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰(‎۱.۴۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)به زودی۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)به زودی۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای)---توقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۱.۵۲%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰(‎۱.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 6 (Turbo)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۵%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چری تیگو 7 پروبه زودی۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیکبه زودی۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پروبه زودی۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
لیفان X70۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
جک J4۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
جک S3۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جک S5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت کارا - تک کابین۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۷%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۷۶%‏)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۵%‏)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۳۲%‏)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

منبع : ایران جیب