به گزارش پایگاه خبری ربیع، خرداد متعلق به امام (ره) و نقطه عطف انقلاب اسلامی است. در روزهایی که تا سالروز رحلت آن عزیز بزرگوار و چانزده خرداد مانده است نکاتی از دیدگاههای امام خمینی (ره) را مرور می کنیم. یکی از این نکاه که اهمیت بسیار دارد خودباوری است که از اماممان آموختیم. حالا خودباختگی یعنی چه؟

خود باختگی به معنای مرعوب فرهنگ بیگانه شدن، عدم استقلال فکری و نتیجه از خود بیگانگی فرهنگی است. جامعه خود باخته نیز بدان معنا است که آن جامعه استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی … نداشته و در برابر فرهنگ و تمدن جامعه دیگر خود باخته و مرعوب و مجذوب جوامع دیگر می گردد. همچنانی که ملت ایران را در نظام ستمشاهی به مرحله ای رسانده بودند که از خود هیچ استقلالی نداشت و استعدادها و توانمندیهای خود را نشناخته و شکوفا نکرده بود؟! لذا قابلیت ها و استعداد های خویش را فراموش نموده و استقلال و اقتدار و عزت خویش را از دست داده بود؟ در چنین شرایطی پیامدهای منفی جامعه دراستقلال فرهنگی و سیاسی… ظهور می کند. اگر جامعه از نظر فرهنگ و تمدن خود باخته باشد، جذب فرهنگ بیگانگان شده، از فرهنگ و آداب آن ها استفاده کرده و از باورهای دینی و ارزش های خود دست بر می دارد که ما سالها گرفتار این از خودباختگی بودیم. از طرفی خود باختگی سیاسی موجب می شود که جامعه به کشورهای بیگانه وابسته شده و در تصمیم گیری های سیاسی و روابط بین الملل مشکل داشته و اصولاً سیاستی منفعلانه داشته باشد و در برابر ابر قدرت ها تسلیم شده و کاملاً به آن ها وابسته گردد که ما به معنای کامل کلمه وابسته شده بودیم.

پیامد منفی دیگر خود باختگی در بعد نظامی ظاهر می شود. جامعه خود باخته توان و قدرت نظامی خویش را نادیده گرفته و به کشورهای دیگر که توان نظامی بیشتر دارد جذب شده و امکانات نظامی خویش را از آنان می گیرد، حال آن که در آموزه های دینی به استقلال و خود اتکایی نظامی تأکید شده است. و امروز که بعد از چهار و اندی دهه از انقلاب می گذرد بخوبی طعم شیرین خودباوری را را لمس می کنیم و می بینیم نه اینکه وابستگیها رخت بر بسته بلکه در بسیاری از علوم سرآمد هستیم و توانمندیهایمان را به کشور های دیگر نیز صادر می کنیم.

زمانی که مردم مسلمان ایران به زور زیر سلطه اجانب و دست نشانده های آنان زندگی می کردند و مجبور بودند افکار نادرست غربی را در کشور شان تحمل کنند. با دمیدن صبح انقلاب اسلامی و نفس مسیحایی حضرت امام، مردم ایران به اصالت و هویت واقعی خودبازگشتند و با افشاگری امام عزیز به پوچی ابرقدرتهای شرق و غرب پی بردند. در این رابطه امام راحل فرموده اند:

«ما از اروپائیان چنان وحشت کردیم که یکسره خود را باخته وعلومی که خود در او تخصص داریم و اروپائیان تا هزار سال دیگرنیز به او نرسند به سستی تلقی می کنیم. کسی که منطق الشفاء وحکمه الاشراق و حکمت متعالیه صدرای شیرازی دارد، به منطق و حکمت اروپا چه احتیاج دارد.»

امام بزرگوارمان قدرت اقتصادی مسلمانها را یک حربه کاری علیه جهانخواران می دانستند و تاکید داشتند که مسلمانان هم از نیروی خدادادی نفت بر علیه آنها استفاده کنند.

می فرمودند: «اگر چند مدتی شیرهای نفت به روی غرب بسته شود، آنها تسلیم شما می شوند. آنها محتاج به نفت شما هستند»، زمان جنگ عراق بر ایران در سال ۶۵ یا ۶۴، ایران یکی از پایانه های نفتی کویت را مورد هدف قرار داد (بخاطرهمکاری کویت با عراق در جنگ…). چند روز بعد جرائد نوشتند که امریکا بخاطر بمباران پایانه کویت، حدود یک هزار میلیون یامیلیارد خسارت دیده است. این همان نکته ای است که امام به آن اشاره فرموده بودند. در رابطه با عرضه «اسلام امریکایی» اعتقادشان بر این بود که این نوع از اسلام از پیچیدگی خاص برخوردار می باشد که به راحتی قابل شناسایی نیست. می فرمودند:

«ای کاش همه تجاوز جهانخواران همانند تجاوز شوروی به کشورمسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنی و رو در رو بود تامسلمانان ابهت و اقتدار دروغین غاصبین را در هم می شکستند، ولی راه مبارزه با اسلام امریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد.»

اگر در همه جوامع اسلامی روشنگری و افشاگری مثل روشنگریها وافشاگریهای حضرت امام صورت می گرفت، مردم مسلمان جهان خصوصا نسل جوان دنباله روی آداب و سنتهای غلط غرب و اروپا نمی شدند، برخی مشکلات اخلاقی و روحی برای جامعه ببار نمی آمد و نسل جوان که سرمایه مهم و ذی قیمت هر کشور می باشند دچار سر در گمی وخودباختگی محض نمی گردید.

امروز حکام غربی به عظمت اسلام اذعان دارند و معتقد هستند که اسلام تن‌ها مکتبی هست که کمونیست را شکست داد. در حالی که ما ازآنها شکست خورده بودیم، چرا که اسلام هم به دنیا توجه دارد و هم به آخرت توجه دارد. در همین راستا، استعمار تمام نیروی خود رابه کار گرفته است تا برنامه های مترقی اسلام را نامناسب با جهان امروز نشان بدهد. لذا با پایین آوردن ارزشهای اسلامی توسط عمال خودفروخته داخلی چنین وانمود می کند که احکام اسلامی اشباع کننده خواسته های ملل مترقی امروز نیست.» امام راحل برای رسیدن به خودباوری چنین فرمودند: «ای مسلمانان و ای مستضعفان عالم، دست به دست هم دهید و به خدای بزرگ روی آورید و به اسلام پناهنده شوید و علیه مستکبران ومتجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید.»

کلام آخر اینکه امام فرمودند: «ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجه مبارزات با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و تمامی آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشنگری راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرتها، خصوصا امریکا، را بر مردم سیلی خورده کشور مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم نمایند.»