به گزارش پایگاه خبری ربیع، حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور تذکرات مهمی را در حوزه تولید گوشت مرغ مطرح و عنوان کرد که نهاده‌های خریداری شده توسط بسیاری از واحدهای مرغداران علیرغم گذشت ٢ تا ۴ ماه هنوز برای آنان ارسال نشده در حالی که تعهد تحویل ١۵ روزه بوده است. در متن این نامه آمده است: نظر به ضرورت استمرار و پایداری تولید و حفظ مزیت اشتغال و تأمین مرغ مورد نیاز کشور و ایجاد امنیت غذایی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند و با توجه به مطالبات به حق مرغداران و اهمیت موضوع تقاضای صدور دستور مقتضی را دارد.

۱- بسیاری از واحدهای مرغداری که از ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۱ (زمان حذف ارز ترجیحی و تعهد تأمین نهاده با نرخ قدیم تا این تاریخ توسط دولت) جوجه ریزی نموده و گاهاً مرغ را کمتر از نرخ مصوب عرضه نموده اند، نهاده در سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی برای آنان بارگذاری و طبعاً خرید شده اما ارسال نشده است و برای بازگشت این مرغداران به تولید و جلوگیری از زیان سنگین و کمترشکن نیاز هست با درایت و تدبیر حضرتعالی به قید فوریت نسبت به تأمین ارز و امکان خرید نهاده از سوی این دسته از مرغداران در سامانه بازارگاه اقدامات لازم صورت گیرد.

۲- بسیاری از واحدهای مرغداران علیرغم خرید نهاده با ارز ترجیحی گاهاً با گذشت بین دو تا ۴ ماه از سامانه بازارگاه با تعهد تحویل ۱۵ روزه، متأسفانه به بهانه‌های مختلف از جمله عدم تخصیص ارز یا مورد شرکت آریو تجارت سهیل، سریر تجارت، صبا پیشرو و … نهاده‌ای برای آنان ارسال نشده است.

۳- قیمت اعلامی غیررسمی مرغ زنده که هر کیلوگرم حدود ۴۱ هزار تومان تعیین شده فاقد مبانی استدلالی و کارشناسی و موجب زیان سنگین مرغداران خواهد بود.

مهر