به گزارش پایگاه خبری ربیع، علیرضا ارجمندی تصریح کرد: «خانه‌های تاریخی و همه تأسیسات گردشگری قم این ظرفیت را دارند که در بخش فروش صنایع‌دستی به هنرمندان کمک کنند تا بتوانیم در توسعه پایدار هنرهای سنتی شهر حمایت کنیم.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ‌قم با تاکید بر لزوم تأمین زیر ساخت‌های عرضه  تولیدات هنرمندان قم افزود: «هم اکنون بخشی از خانه تاریخی زند در اختیار معاونت صنایع‌دستی استان است، از آنجا که صنایع‌دستی از گردشگری جدا نیست بنابراین برای توسعه هنرهای سنتی و جلوگیری از عقب‌گرد این هنر اصیل، خانه‌ای را به آن اختصاص خواهیم داد.»

ارجمندی گفت: «متأسفانه به علت اهمال، بخشی از هنر-صنعت‌های قم منسوخ شده است و این وظیفه سنگینی است که دیگر اجازه ندهیم تا رشته‌ها و رسته‌های صنایع‌دستی قم به فراموشی سپرده شود.»

او با اشاره به اشتغالزا بودن صنایع‌دستی تصریح کرد: «اغلب رشته‌های صنایع‌دستی قم ظرفیت این را دارند که به عنوان مشاغل خانگی به آن توجه شود در نتیجه می‌توان به عنوان یک شغل پایدار به آنها نگاه کرد، اما شرط لازم این است که بازار فروش تولیدات ایجاد شود.»

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، علیرضا ارجمندی روز پنج‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰ تصریح کرد: «خانه‌های تاریخی و همه تأسیسات گردشگری قم این ظرفیت را دارند که در بخش فروش صنایع‌دستی به هنرمندان کمک کنند تا بتوانیم در توسعه پایدار هنرهای سنتی شهر حمایت کنیم.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ‌قم با تاکید بر لزوم تأمین زیر ساخت‌های عرضه  تولیدات هنرمندان قم افزود: «هم اکنون بخشی از خانه تاریخی زند در اختیار معاونت صنایع‌دستی استان است، از آنجا که صنایع‌دستی از گردشگری جدا نیست بنابراین برای توسعه هنرهای سنتی و جلوگیری از عقب‌گرد این هنر اصیل، خانه‌ای را به آن اختصاص خواهیم داد.»

ارجمندی گفت: «متأسفانه به علت اهمال، بخشی از هنر-صنعت‌های قم منسوخ شده است و این وظیفه سنگینی است که دیگر اجازه ندهیم تا رشته‌ها و رسته‌های صنایع‌دستی قم به فراموشی سپرده شود.»

او با اشاره به اشتغالزا بودن صنایع‌دستی تصریح کرد: «اغلب رشته‌های صنایع‌دستی قم ظرفیت این را دارند که به عنوان مشاغل خانگی به آن توجه شود در نتیجه می‌توان به عنوان یک شغل پایدار به آنها نگاه کرد، اما شرط لازم این است که بازار فروش تولیدات ایجاد شود.»