به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، معاونین و سرپرست اداره حراست و همکاران اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در مراسم ارتحال امام (ره) در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان حضور یافتند.