بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور در پایان فصل بهار امسال به ۱۰ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد ریال ( ۱۰۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، بر اساس بخش آمار پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به اسفند ماه پارسال ۴.۲ درصد رشد نشان می دهد.

همچنین حجم پول به میزان یک هزار و ۳۶۴ هزارمیلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و شبه پول به ۹ هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در پایان خرداد ماه رسیده است که شاخص حجم پول نسبت به اسفند ماه سال گذشته ( پایان سال ۹۴) ۰.۲ درصد افت داشت ولی شبه پول در این مدت ۴.۸ درصد رشد داشته است.
در بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز مشاهده می شود که حجم بدهی ها به ۸۹۵ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال رسیده است که نسبت به اسفند پارسال هفت درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۱۰درصد رشد را نشان می دهد.
گزیده های اقتصادی بانک مرکزی شامل خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است.