نشاط روحی و روحیه امید به آینده است. دنیا و دغدغه‌های کوچک و بزرگ زندگی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، هرگز یک جوان مسلمان انقلابی را دلگیر و گوشه‌نشین نمی‌کند و درهم نمی‌شکند؛ بلکه او پایان هر سختی و نگرانی را آغازی می‌داند برای شروعی دوباره و نویدی برای پیروزی‌های آتی.
ریشه این مسئله نیز در توکل به خدا
و ایمان به قدرت لایزال الهی و باور به «انّ مع العسر یسرا» است و اینکه جوان مسلمان انقلابی سختی‌ها را پایان زندگی نمی‌داند؛ بلکه آگاه است که با توکل به خدای بزرگ
و صبر و پایداری، هر سختی به آسانی تبدیل خواهد شد.
جوان مومن انقلابی سرشار از امید و نشاط
و شادابی است و به همین دلیل با انگیزه و شعف راه رشد و کمال و پیشرفت را می‌پیماید و امید زیاد

را وسیله ترقی و پیشرفت قرار می‌دهد و از نظر پیشرفت علمی ‌و شغلی به راحتی به قله‌ها
دست می‌یابد. همچنین او دنیای پیرامون خود را همواره سبز و روشن می‌بیند و از انگیزه
و نشاط فراوانی برخوردار است که این موضوع سبب پیروزی و موفقیت در کارهایش می‌شود. همچنین چون مومن و مسلمان است به معنویت گرایش دارد و به یاد خدا و معاد است و این ویژگی باعث امید بیشتر او در کارها
و امید به آینده خواهد شد، روحیه اعتمادبه‌نفس را در او تقویت و حتی او را از زشتی و پلشتی و تنبلی و سستی دور می‌کند.
این است که پیامبر(ص) فرمودند: «کسی به بهشت می‌رود که امید آن را دارد و کسی از جهنم دور می‌ماند که از آن بیمناک باشد.»
امید، جوان مسلمان را بر دشواری‌ها چیره می‌کند؛ اگر امید نباشد، دیگر انگیزه‌ای برای صبر و چیره شدن بر دشواری‌ها نیست. اگر جوان، امید به پیشرفت علمی ‌و حرفه‌ای خود نداشته باشد، پس از چه راهی می‌تواند بر سختی‌های راه غلبه کند؟ اینکه جوان شبانه‌روز و ماه‌های متوالی همت می‌کند و سختی‌های راه را تحمل می‌کند، نیست مگر به امید موفقیت در کنکور و دانشگاه یا یافتن حرفه
و کار و کارگاه مطلوب خویش. پس امیدواری برای رفتن به دانشگاه و ادامه دادن درس یا استادکار شدن در یک شغل و حرفه، به او در هر سختی‌ کمک می‌کند.
یکی از آثار و کارکردهای امید، این است که به شخص، توان و نیرو می‌بخشد تا بر مشکلات چیره شود.
لازمه امید، عمل کردن و حرکت کردن به سوی آینده است وگرنه صِرف امید بدون حرکت
و پویایی، خوش‌خیالی است و مطلوب
و پسندیده نیست. امید، آن نوع از خوش‌بینی به آینده است که منشأ پویایی و حرکت به سوی آینده‌ای روشن باشد.
جامعه اگر به سه نیاز جوان، پاسخ مثبت بدهد و خانواده هم نقش موثر خود را ایفا کند
کمک بزرگی به امیدواری او کرده است:
الف) شغل ب) ازدواج ج) پیشرفت
اینکه این روزها بحث اشتغال جوانان و ازدواج آن‌ها دغدغه همگانی شده است، به دلیل همین مسئله است که امید در جوانان را تقویت کند تا با سرپنجه قدرت و توانایی جوانان
و تدبیر انسان‌های مجرب مشکلات جامعه یکی پس از دیگری حل و راه پیشرفت و عدالت هموار شود. قطعا جوانی که به شغل، ازدواج
و پیشرفت دست یابد، در اوج نشاط قرار می‌گیرد.
دیگر اینکه جوان مسلمان انقلابی، خودآرا
و دارای آراستگی ظاهری است؛ لذا جذابیت به همراه دارد و ناخواسته توجه دیگران
را به سوی خود جلب و ارتباط صمیمانه‌ای
را ایجاد می‌کند که در پرتو آن، شادمانه زیستن پرورش خواهد یافت.
همچنین بر اساس سنت محمدی از بوی خوش
و لباس‌های تمیز و روشن استفاده می‌کند و در عین سادگی خوش‌پوش و مرتب است؛ همیشه بوی خوش می‌دهد و در برخورد با دیگران عبوس و ترش‌رو نیست؛ به گونه‌ای ست که همه را جذب خود می‌کند و در این مسیر از راه اعتدال خارج نمی‌شود؛ نه آنچنان در سرخوشی افراط می‌کند که وقار
و جذبه‌اش را از دست بدهد و نه آنقدر عبوس و خشک‌مقدس‌مآبی درمی‌آورد که مورد نفرت دیگران واقع شود.
شاید اینکه رهبر معظم فرمودند من از جوانان مومن و انقلابی دفاع و حمایت می‌کنم و به جوانان مومن انقلابی ارادت دارم، رمز و رازش همین باشد که جوان مسلمان انقلابی، شاخص ارزشی دین اسلام
را زینت‌بخش خود کرده است و همه چیزش اسلام است و دلداده دیگری نیست.
و نیز فرمودند:
جوانان عزیز! شما امیدهاى انقلاب و اسلامید.عزیزان من؛ جوانان! قدر جوانى را بدانید
و این دل‌هاى پاک، این نورانیت و این صفا
را که به‌ هر حال در شما وجود دارد، حفظ کنید.
جوانان عزیز! دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی، نیازمند فکر روشن و عزم راسخ
و شجاعت و اخلاص است و جوان مومن که مبانی جمهوری اسلامی ‌و راه امام بزرگوار
را عمیقا پذیرفته است، امیدبخش‌ترین نیرویی است که می‌تواند ملت ایران را در رسیدن به آرزوهای بزرگش یاری برساند.
جوان در هر جامعه و کشورى، محور حرکت است. اگر حرکت انقلابى و قیام سیاسى باشد
جوانان جلوتر از دیگران در صحنه‌اند. اگر حرکت سازندگى یا حرکت فرهنگى باشد
باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دست آن‌ها کارآمدتر از دست دیگران است.
جوانى که شعارش ارزش‌هاى دینى است براى من مثل یک موجود مقدس و محبوب است. البته من همه‌ جوانان را دوست دارم؛ اما جوانانى که ارزش‌هاى دینى براى آن‌ها مهم است، در چشم من خیلى
عزیزند.