مظفر حاجیان

این خیلی مهم است که جامعه در حال پیشرفت و حرکت باشد. جوان ایرانی زنده است، پُرانگیزه است. مقام معظم رهبری

به گزارش پایگاه خبری ربیع، ویژگی زیبا و مهمی که در جوان مسلمان آشکار و به خوبی قابل رویت و مشاهده است نشاط روحی و روحیه امید به آینده است. دنیا و ما فیهای آن و دغدغه های کوچک و بزرگ زندگی، شکست‌ها و عدم موفقیت ها هرگز یک جوان مسلمان ایرانی را دلگیر و گوشه نشین نمی کند و در هم نمی شکند بلکه پایان هر سختی و نگرانی را آغازی می داند برای شروعی مجدد و نویدی برای پیروزی های آتی. ریشهٔ این مسأله نیز در توکل بر خدا و ایمان به قدرت لایزال الهی است و باور به”ان مع العسر یسرا” دارد و سختی ها را پایان زندگی نمی داند بلکه میداند با توکل به خدای بزرگ و صبر و پایداری هر سختی به آسانی تبدیل خواهدشد.

جوان ایرانی سر شار از امید و نشاط و شادابی است و به همین دلیل با انگیزه و شعف راه رشد و کمال و پیشرفت را می پیماید و امید زیاد را وسیله ترقی و پیشرفت قرار می دهد و از نظر علمی و شغلی پیشرفت قله‌های پر صعوبت را به راحتی می پیماید

آنچه پیشرفت های غیر قابل تصور دوره چهل ساله گذشته اسا حکایت از زنده بوده و پر انگیزگی جوانان ایران اسلامی است. جوان ایرنی دنیای پیرامون خود را همواره سبز و روشن می بیند وازانگیزه و نشاط فراوانی برخوردار است که آن سبب پیروزی و موفقیت در کارها یش می گردد. ونیز چون مومن و مسلمان است گرایش به معنویت دارد و به یاد خدا و معاد است، و این ویژگی باعث امیدبیشتر او در کارها و امید به آینده خواهد شد و روحیه اعتماد به نفس را در او تقویت می کند و حتی او را از زشتی و پلشتی و تنبلی و سستی دور می کند.

این است که پیامبر (ص) فرمودند: «کسی به بهشت می رود که امید آن را دارد و کسی از جهنم دور می ماند که از آن بیمناک باشد».

امید جوان مسلمان ایرانی را بر دشواری ها چیره می کند اگر امید نباشد، دیگر انگیزه‌ای برای صبر و چیره شدن بر دشواری ها نیست. اگر جوان، امید به پیشرفت علمی و حرفه ای خود نداشته باشد، پس از چه راهی می تواند بر سختی های راه غلبه کند؟ این که جوان شبانه روز و ماه های متوالی همّت می کند و سختی های راه را تحمل می کند، آن نیست مگر امید به موفقیت در کنکور دانشگاه و یا یافتن حرفه و کار و کارگاه مطلوب خویش. پس امید به رفتن به دانشگاه و ادامه دادن درس یا استادکار شدن در یک شغل و حرفه، او را برابر هر سختی ای کمک می کند. پس یکی از آثار و کارکردهای امید، این است که به شخص، توان و نیرو می بخشد تا بر مشکلات چیره شود.

لازمه امید، عمل کردن و حرکت کردن به سوی آینده است و إلاّ صِرف امید بدون حرکت و پویایی، خوش خیالی است و مطلوب و پسندیده نیست. امید، آن نوع از خوش بینی به آینده است که منشأ پویایی و حرکت به سوی آینده‌ای روشن باشد که این ویژگی را جوان ما دارد فقط مسئولان باید بیشتر بجنبند و زمینه های لازم را برای بکار بستن توانایی های جوانان پرانگیزه را فراهم کنند. جامعه اگر به سه نیاز جوان، پاسخ مثبت بدهد و خانواده هم نقش مؤثر خود را ایفا کند، کمک بزرگی به امیدواری او کرده است: الف) شغل ب) ازدواج ج) پیشرفت:

اینکه این روزها بحث اشتغال جوانان و ازدواج آن‌ها دغدغه همگانی شده است بدلیل همین مسئله است که امید در جوانان را تقویت کند تا با سر پنجه قدرت و توانایی جوانان و تدبیر انسان های مجرب مشکلات جامعه یکی پس از دیگری حل و راه پیشرفت و عدالت هموار گردد وقطعا جوانی که به شغل، ازدواج و پیشرفت دست یابد در اوج نشاط قرار می گیرد.

و دیگر اینکه جوان ما، خودآرا و دارای آراستگی ظاهری است لذا جذابیت به همراه دارد و ناخواسته توجه دیگران را به سوی خود جلب می کند و ارتباط صمیمانه ای را ایجاد می نماید که در پرتو آن، شادمانه زیستن پرورش خواهد یافت.

و نیز بر اساس سنت محمدی از بوی خوش و لباس های تمیز و روشن استفاده می کند و در عین سادگی خوش پوش و مرتب است، همیشه بوی خوش می دهد و در برخورد با دیگران عبوس و ترش رو نیست، به گونه ایست که همه را جذب خود می کند و در این مسیر از راه اعتدال خارج نمی شود نه آنچنان در سرخوشی افراط می کند که وقار و جذبه اش را از دست بدهد و نه آنقدر عبوس و خشکه مقدس مآبی در می آورد که مورد نفرت دیگران واقع شود و شاید اینکه رهبری معظم فرمودند: جوان ایرانی زنده است، پُرانگیزه است. رمز و رازش این است که جوانان ما توانسته اند در بیشتر علو گوی شبقت را از بسیاری از کشورهای دنیا بربایند و کشور را در قله علم و دانش قرار دهند و دنیا را انگشت به دهان نموده‌اند از طرفی دشمن چنان ترشیده و حساس شده که اگر ایران با این دست و فرمان پیش برود قدرت و توانمندی اسلام و ایران را در جهان به اثبات می رساند و ایران به عنوان یک قدرت علمی اقتصادی مطرح خواهد شد و امید را در ملتهای مسلمان و حتی غیر مسلمانی که تحت سلطه استکباار هستند زنده خواهد کرد و آنها را در مقابله با استکبار آماده و جرات و جسارت می بخشد و این زنگ خطری برای زورگویان دنیاست! اکنون جوان ایرانی منتظر فرصت سازی مسئولان است تا توان خود را همچون گذشته به رخ دنیا بکشد.

مظفر حاجیان