به گزارش پایگاه خبری ربیع،  مردم ما از روز اول پیروزی مورد هجوم دشمنان اسلام واقع شدند در هر زمان و برهه ای دشمنان برای تهاجم به مردمی که انقلاب کردند به شیوه‌ای دست زده و از ابزرهای مختلفی استفاده کرده است اما هیچیک از انواع هجمه های او به اهمیت و سختی تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نبوده است زیرا جنگ نرم به آرامی و با شیوه‌های کاملا مخفی و پنهان صورت می گیرد و امکان شناسایی آن مشکل و سخت است نشانه‌اش هم اینست که سال ها رهبری معظم به انواع و با تعابیر مختلف به این مهم اشاره کردند اما حتی برخی خواص به علت ضعف در بصیرت متوجه موضوع نبودند و از این بابت زیان سنگینی به نظام وارد شد و فرهنگ جامعه لطمه زیادی را متحمل شد وقتی متوجه شدند که اصلاح سنگین و هزینه زیادی را در پی دارد و دشمن سنگرهای زیادی را تخریب کرده بود اما جنگ نر م چیست؟ جنگ نرم مقابله و تلاشی است از طرف نیروهای شیطان و استبدادو استکبار برای به نابودی

و به ذلت کشاندن و برگرداندن مسلمانان از راه نجات، چنان که شیطان وعدهٔ آن را داده است. این مقابله عموماً در عرصه‌های گوناگون فرهنگی اجتماعی سیاسی و حتی اقتصادی اتفاق می افتد و ابزار کاربردی آن ناتوی فرهنگی است که در قالب ابزارهای دیپلماسی عمومی و روانی و رسانه‌ای عمل می کند و تضعیف ثبات و امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را نشانه می رود و برای رسیدن به هدف برنامه بلند مدت دارد؛ از این‌رو می‌توان تهدید یا براندازی نرم را تلاش دشمن جهت تسلط کامل در ابعاد گوناگون بر یک جامعه دانست که این تسلط با زدودن الگوهای رفتاری و هنجارهای ارزشی جامعه مورد تهاجم و جایگزینی الگوها و ارزش‌های جامعه مهاجم محقق می‌گردد. در این نوع تهدید و جنگ، کشور مهاجم بدون خونریزی و با طی کردن پروسه زمانی آرام و بدون نیاز به نیروهای نظامی بلکه با استفاده از استحاله فکری و فرهنگی یک جامعه، سلطه همه جانبه خود را بر آن جامعه تحمیل کرده و با روش نرم افزاری حساب شده آنان را مطیع خود می گرداند، در یک کلام می‌توان جنگ نرم را اینگونه تعریف نمود: اجرای برنامه‌ای حساب شده، مسالمت آمیز و دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک نظام به منظور تغییر سیستم سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اساسی و اصلی آنها به نفع خود. امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی با یک جنگ عظیمی مواجه است. در این جنگ نرم، جوانان بویژه تحصیکردگان ودانشجویان، مورد طمع دشمنند و از طرفی برای جامعه خودی افسران کارآمد این جبهه‌اند. بنابر این بیشتر سرمایه گذاری دشمنان برای انحراف ذهن جوانان و تلقین باور های غلط در وجود آنهاست. دشمن تلاش می کند با ایجاد سوال و تردید و شبهه و در فرصت هایی مثل امروز که کشور در حال یک جراحی اقتصادی است مردم و بویژه جوانان را با خود همراه کند لذا با شعارهای ظاهر فریب وزیر سوال بردن وضعیت اقتصادی و جایگاه سیاسی کشور و نیز شایعاتی که ناامنی جلوه دهد و اینکه فرهنگ ایرانی بخاطر دین عقب مانده است و ترغیب و تشویق استفاده از مد، لباس و مدل‌های موی غربی و نظایر آن به میدان می آید و خود باوری را به ورطه سقوط می کشاند تا بتواند فرهنگ و ارزش‌های خودش را تحمیل و جامعه را از مغز تهی کند

مقام معظم رهبری می فرمایند: جنگ نرم یک عرصهٔ بسیار وسیعی است و روزبه‌روز هم با گسترش این فضای مجازی دارد گسترده‌تر میشود و خیلی هم خطرناک‌تر از جنگ سخت است.۱۳۹۵/۰۹/۰۳ با این وصف باید برای مقابله با این جنگ که نابرابر هم هست برنامه ریزی کرد و روی آن حساس بود و باید که تذکر دائمی داشت که خوابمان نبرد تا با هوشیاری راه و مسیر دشمن مسدود گردد. جنگ نرم ممکن است با ابزارهای اقتصادی نگاه مردم را هدف قرار دهد و با رواج دروغ و تهمت و حتی ویدیوها و اخبار جعلی بی تفاوتی را رواج دهد و به مفاسد اقتصادی دامن بزند و افکار خانواده‌ها را متزلزل کند و یا قبح قاچاق و تخلف های اقتصادی را بشکندو اعتماد را از جامعه بزداید؟ یا دنیا طلبی و تجمل گرایی و اشرافیت را راه بیندازدکه برای رسیدن آن باید به مفاسد اقتصادی دست زد تا بدست آید و اینهمه مردم را از ادامه مبارزه باز خواهد داشت و آن می شود که نباید! این روزها که اصلاح اقتصادی با حرکت اولیه یک جراحی اتفاق افتاده است باید مراقب بود به خودمان گل نزنیم؟ دشمن همین را می خواهد! البته هر جراحی بسته به آلودگی و میکروب و ویروس‌هایی که داشته سختی های خود را دارد اما اگر جراح با دقت کارش را انجام دهد شفای مریض را به ارمغان خواهد آورد انشاالله این جراحی نیز که البته خیلی دیر در حال عمل است بدرستی انجام شود سلامت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. جنگ نرم امروز با دیروز کمی متفاوت است؟ لذا ممکن است به دلیل ملموس بودن شرایط و گرانی هایی که از عوارض کار است استفاده کنند و جامعه را دچار تردید کنند اما اگر کمی صبر بشود و اعتماد گردد شاید وضعیت قابل قبولی را شاهد باشیم.