پایگاه خبری ربیع/

این روزها فضای مجازی و رسانه های مختلف داخلی و خارجی دست به یک حرکت وسیع در انتشار اخبار کذب و شایعاتی زده اند تا از این طریق هم راستا با دشمن جنگ روانی را داغ کنند و اهداف او را به تحقق نزدیک نمایند این رویه تازه ای نیست مردم ما حداقل ۴۰ سال است با ترفندهای تبلیغاتی و جنگ روانی دشمن آشنایی دارند و البته نمونه های زیادی نیز از صدر اسلام سینه به سینه به دستشان رسیده است.

با این مقدمه کوتاه ببینیم جنگ روانی چیست؟

گفته اند جنگ روانی عبارت است از: «مجموع اقداماتی که از طرف یک کشور به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولتها و ملتهای دیگر در جهت مطلوب و با ابزارهایی غیر از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود»

چنانچه این سالها دشمن با تحریم اقتصادی به جنگ روانی دست زده و می زند، او در روزهای اخیر با وضع تحریم های جدیدی به زعم خودش جنگ روانی خود را داغ کند و هراس در دل مردم کشور ما بیندازد غافل از اینکه این مردم از کید دشمن هراسی بخود راه نمی دهند”ولاتهنوا و لاتحزنوا”

طرفداران جنگ روانی اغلب بر این باورند که تبلیغات جزء اصلی و اساسی جنگ روانی است نه همه آن.

بنابراین مجموعه اقدامات تبلیغی  روانی یک کشور یا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولتها و مردم در جهت مطلوب خودشان را جنگ روانی گویند.

حالا در این جنگ چه اهدافی وجود دارد؟ دشمن در جنگ روانی تلاش می کند با تبلیغات و شایعه و دروغپردازی و بزرگنمایی مشکلات، امید مردم را مخدوش و به یاس تبدیل کند و با این روش ملتی را نسبت به رهبران و مسئولان کشورشان بی اعتماد نماید آنچه در فضای مجازی و رسانه های مامور دست به دست می شود چنانچه در این روزها با تحریم ۱۸بانک دست به تبلیغات سنگینی می زند که دیگر کار تمام و ایران مجبور به مذاکره خواهد شد!؟ کار دشمن در جنگ روانی اقتصادی امروز قلب واقعیت و نگفتن کامل یک خبر و تحریف ابزار این روش جنگی است که از مسیر تلویزیون، رادیو، خبرگزاری،مطبوعات، سایت های خبری وفضای مجازی و ماهواره و غیره القا و اعمال می گردد. تجربه مردم ایران در جنگ روانی دشمن زیاد است مثلا در طول سال ۱۳۸۵،دشمن از سناریوهایی  همچون، تهدید آمیزبودن ایران برای ملل جهان، سناریوی ارعاب و تهدید ایران با انتشار اخبار امکان حمله آمریکا و یا اسرائیل به ایران، تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا، دشمن سازی از ایران برای اعراب و ترغیب ملل عرب و مسلمانان برای مقابله با ایران استفاده کرد وامروز  مخصوصا در شیپور خود نوای مذاکره اجباری را می دمد! او در فکر به زانو در آوردن ایران با تحریم های اقتصادی است! همزمان تهدیدهای دیگر هم دارد؟ از جنگ نظامی تا ایجاد فاصله بین ایران و سایر کشورهای اسلامی و همسایه و تا اتهام حقوق بشری همچون گذشته!

جنگ روانی فعلی که با تحریم اقتصادی همزمان و موازی اجرا می شود چیز تازه ای نیست و مردم ایران از آن هراسی ندارند.زیرا با صبر انقلابی و تاکتیک های بر گرفته از آموزه های نبوی این جنگ روانی را پشت سر خواهند گذاشت. دشمن از فرصت گرانی های کاذب و بی تدبیریها و کم کاریها استفاده می کند هر چند بخشی از گرانی ها و اوضاع بد اقتصادی مردم ما را خود ایجاد نموده است اما از همین فرصت هم برای ایجاد نگرانی مردم بهره برداری می کند. این رویه دشمن در جنگ جهانی اول نیز(تبلیغات) به عنوان حربه ای در راستای جنگ روانی مورد استفاده قرار گرفت. آنان برای توجیه اعمال ناپسند خود، افکار عمومی کشورها را به بی راهه کشانده، فریب می دادند و این امر در طی جنگ جهانی دوم از چنان اهمیتی برخوردار شد که طرفین جنگ در به کار بستن آن به رقابت برخاستند. به این ترتیب، جنگ روانی در مواردی بیش از جنگ نظامی اهمیت پیدا کرد و جزئی از فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشورها قرار گرفت.

امروزه دشمنان اسلام و انقلاب با شیوه های غیر انسانی با داشتن امکانات وسیع تبلیغاتی و رسانه ای هر روز و شب در صدد جنگ روانی بر علیه کشور ما و کشورهای اسلامی همراه و همگام با ما بوده و سعی دارند با بزرگ کردن موارد و طرح اقوام و مذاهب و احیانا مشکلات مردم از قبیل گرانی و غیره صف های متحد را از هم جدا کنند همچنانی که در دوران پیامبر اسلام(ص) دشمن از جنگ روانی با تمامی ابزارش استفاده می کرد امروز نیز دشمنان از این حربه برنده در وسیعترین سطح استفاده می کنند.

دشمن در جنگ روانی خود می خواهد مردم کشورهای جهان بویژه، همسایگان را به ما بد بین کند و مردم خودمان را نیز نسبت به مسئولان بدبین و نگرانی و اضطراب در مردم ایجاد نمایدنیز ترور شخصیت و لکه دار کردن قداست ارزش ها، مسئولین و نظام و ایجاد فضای ناسالم اجتماعی، تفرقه در میان مردم برای از بین بردن وحدت و یگانگی و تحریف واقعیات از ابزارهای اصلی دشمن در جنگ روانی است.بصیرت و صبر و تبعیت از رهبری می تواند این هجمه دشمن را نقش برآب کند و منافع ملی و حفظ اقتدار ملت ایران را به ارمغان آورد.مسئولان نیز باید کمر همت بر بندند و مشکلات مردم را در حد توان بر طرف سازند و آنجایی که شدنی نیست را نیز با مردم در میان بگذارند، باید نعمت زیادی که در کشور وجود دارد عادلانه توزیع شود، رفاه حداقلی برای همه ایجاد گردد و دست زیاده خواهان از سفره مردم کوتاه شود.