به گزارش پایگاه خبری “ربیع” جلسه هیات مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن چهارشنبه ۱۵ دیماه با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ، اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای و جمعی از مسئولان و پیشگامان ذوب آهن در سالن جلسات معاونت فروش این شرکت برگزار شد.

منصور یزدی زاده در این جلسه ضمن استقبال از ایجاد انجمن پیشگامان ذوب آهن ، بر ضرورت بهره گیری از تجربه و دانش این پیشکسوتان صنعت فولاد تاکید کرد.
  آذربایجانی در این جلسه  گزارشی از نحوه تشکیل انجمن واقدامات انجام شده ازجمله پذیرفتن عضویت ۲۰۰ نفر از مدیران پیشکسوت ذوب آهن درانجمن وامکان استفاده ازتجارب ارزشمند آنها ارائه نمود.
در ادامه هریک از حضار در خصوص نحوه همکاری ذوب آهن اصفهان وانجمن سخنانی بیان نمودند وتصمیمات لازم دراین مورد گرفته شد.