جانشین پلیس پیشگیری ناجا، گفت: دارندگان برگ جلب سیار، برای اجرای برگ جلب، الزامی به حضور در کلانتری‌ها ندارند. سردار معصوم بیگی در توضیح بیشتر در این باره گفت: دارندگان برگ جلب سیار برای اجرای برگ جلب الزامی ندارند به کلانتری‌ها مراجعه یا هدایت شوند و برای تسهیل و بهبود خدمات انتظامی به مردم این موضوع به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. وی افزود: ماده ۱۸۴ آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند. جانشین پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: علاوه بر آن تبصره ۲ ماده مذکور مبین آن است که در صورت ضرورت بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوطه، متهم را جلب و تحویل دهند.