به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ، آقای کمیته امداد آمده بود تالار شیک شورا.
خاطره بازیست این آقای کمیته امداد و چه صفایی کردیم از خاطره تعریف کردنش! از مددجویی تعریف می کرد که فوق متالوژی داشته با خانواده ای آشفته و بیکار!
برجام و آفتاب پسابرجام و چرا سایه این افتاب روی این بنده خدا نیفتاده، خدا عالم است.

آقای رییس آمده کار خیر کند زنگ زده فولادمبارکه تا برای این بنده خدا کار جور کند و حالا اصل ماجرا! رییس فولادمبارکه فرموده اند:”شما که خبر داری فولادمبارکه نیرو اخراج می کند!…”
چی شددده! شتر دیدی ندیدی ها ما نبودیم.

دوباره خاطره تعریف کردند و اظهار نگرانی کردند از آسیب های اجتماعی وسط اصفهان!

زادهوش جان پرسشی را مطرح کردند هنگ کردیم!
اعتراض کردند به آقای کمیته امداد که چرا فرهنگ حمایت از زنان سرپرست خانوار رشد کرده و باید از کل خانواده حمایت کرد نه زن سرپرست خانوار!

برادر من آمار طلاق و اعتیاد و… را به اطلاعتان برسانیم، تکلیف این همه زن تنها را کجا معین کنند که سیل همان آسیب هایی که مهمان مسوولتان اظهار نگرانی کرده، اصفهان را نبرد.

لایحه خوانی شروع شد و دوباره آزاد سازی و دوباره فشار جان نثاری چسبید به سقف که این چه بلاست!
آقاجان یک کلام، شهرداری حق پارکینگ را می فروشد و نتیجه اخلاقیش می شود پارک سوبله کنج خیابان، ماهم فشارمان بالارفت.

رییس دستور دادند که در فروش پارکینگ باید تجدید نظر شود در عین حال که کلی گویی در توافقات هم معنا ندارد، آنالیز توافقات آزاد سازی ارسال شود برای شورا ببینیم چی به چیه.
رسیدیم به نطق های میان دستور که دو تایش داغ بود.

رییس کمیسیون حمل و نقل تشریف برده بودند شکار سوژه در سطح شهر. عکس ها را که دیدیم ….نه بابا…..! دمش گرم زده توگوش FBI
به غیر از موارد نقص قانون که شیران به آن حساسیت مفرط دارد، سوژه شکار کرده، هلو!

چندین تا جوان وسط پارک…. خاک عالم… اسمشو نبر…. م..و..ا..د! چه بخر و بفروشی بود اون وسط!

آقای رییس پلیس ساعت چرت نیم روزی! حداقل شیران جان را ببرید تو تیمتون ما که هر چی گفتیم فرمودید ابدا گشتم نبود، نگرد نیست!
تذکرات دو تا از اعضا چرت قیلوله مابقی را پاره کرد.

رییس کمیسیون بهداشت که رای استیضاحش هنوز خشک نشده فرمودند:”یکی از اهداف مهم در تغییر مدیریت شهرداری شفاف سازی پیشگیری و مبارزه با فساد در شهرداری بود. علیرغم اینکه حدود یکسال از مدیریت فعلی شهرداری می گذرد شاهد اتفاق ملموسی در این حوزه نبوده ایم.”

آقاجان، رییس در نشست عیدانه شان گفتند حل و فصل شده، سندش هم موجود! می گویید هست! واقعا! خاک وچوک، کجا؟ اون جعبه سیاهه کجا گم و گور شده.
رانت بوده، حقوق نجومی بوده، استخدام خانوادگی بوده، چی شددده؟

از اتاق فرمان فرمودند فضولی ….نکن! چشم.
ایشان دوباره متذکر شدند که :”بودجه های فرهنگی علیرغم تأمین اعتبار صورت گرفته پرداخت نشده.”

شما فرض کن شده برنامه وزین تلویزیونی فرهنگی یا جشن پل خواجو یا فرهنگ در مناطق. مطابق قانون پنجم نیوتن، بودجه فرهنگی فرار نمی کند بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند.

یک عضو کمیسیون حمل و نقل شما فکر کن قربانی بوده، تاکید کرده که تذکراتش سانسور نشه، چشم!

فرموده اند که حساب کتاب “پرداخت های صورت گرفته توسط شهرداری اصفهان و سازمانهای وابسته به صدا و سیمای مرکز اصفهان و با شبکه های دیگر و همچنین برنامه هایی که با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شهرداری اصفهان تهیه و تولید شده است را در یکی از جلسات تلفیق ارائه فرمایند.”

عه! معاون فرهنگی شهردار یک چیزی گفته بودند در مورد اینجا اصفهان و پل خواجو و اینها، کلا یک میلیارد بوده با آنالیز البته.
ایشان دوباره فرموده اند:” مسئول محترم روابط عمومی شهرداری اصفهان توضیح دهند با کدام برنامه ریزی و زمان بندی رسانه های تحت امر آن روابط عمومی برنامه ها و اقدامات شهرداری اصفهان را گزارش می نمایند.”

مگر بلدیه روابط عمومی دارد؟ دارد! واقعا؟ ما حرفی نداریم!