به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسعود خوانساری اظهار کرد: دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد   تومان طرح نیمه‌تمام دارد که به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند آنها را به سر انجام برساند.

وی افزود: بر اساس برآورد انجام‌ شده بخش خصوصی می‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به اتمام رسانده یا بهره‌برداری کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورتی که قرار باشد این طرح‌های با همان روشی باشد که دولت به وجود آورده است، یعنی هزینه آنها برابر قیمت تمام‌شده باشد، به طور قطع نمی‌شود (آن را انجام داد) زیرا هزینه بالایی صرف شده اما ارزش آن فعالیت پایین‌تر است.

وی تصریح کرد: بر این اساس آیین‌نامه ای با عنوان « نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به‌صورت واگذاری یا بهره‌برداری» تنظیم و در شورای اقتصاد تصویب شده است.

 خوانساری گفت: در صورتی‌ که آیین‌نامه یاد شده اجرایی شود رقم بالایی اشتغال‌زایی در کشور،  توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ با اینکه این طرح‌های به‌طور کامل توسط اتاق بازرگانی اجرا می‌شود یا بخش‌های خصوصی دیگر نیز دخیل خواهند بود گفت: خیر، ارتباطی با اتاق ندارد، اما آیین‌نامه آن را اتاق بازرگانی تهیه‌کرده و شورای اقتصاد نیز آن را به تصویب رسانده است.

بنابراین گزارش، در سال ۹۷، ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح غیرحاکمیتی که حالت تصدی‌گری دارد از طریق پروژه مشارکت خصوصی – عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

برمکی کارشناس سازمان برنامه و بودجه نیز در این ارتباط به گفت:  به طور کلی ۷۱ هزار طرح استانی و ۶ هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها ۲۰ سال طول می‌کشد در حالیکه متوسط عمر آنها ۱۴ سال است. در این بین بیش از ۱۴ هزار طرح تنها در سال ۹۷ به صورت مشارکتی واگذار خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح، ۶۸ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، ۳۰هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، ۱۶هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده ۱۰ درصدی بخش خصوصی تامین خواهد شد.

تسنیم