به گزارش پایگاه خبری ربیع، بیش از ۵۸ هزار مشترک گاز طبیعی طی سال گذشته به تعداد مشترکین استان اصفهان اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک گاز طبیعی در سطح استان داریم که از این میزان بالغ بر ۵۸ هزار و ۱۳۷ مشترک در سال گذشته جذب شده‌اند.

سید مصطفی علوی، گفت: طی سال گذشته ۵۲ هزار و ۹۱۱ مشترک خانگی، ۴ هزار و ۵۳۲ مشترک تجاری و ۶۹۴ مشترک صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی، از نصب بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۴۵ انشعاب جدید در سال گذشته خبرداد و افزود: از این میزان ۱۴ هزار و ۲۰۰ انشعاب در بخش خانگی و تجاری بوده و ۱۴۵ انشعاب در بخش صنعت نصب و واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین میزان شبکه گاز اجرایی شده در سال ۹۷ را ۴۶۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۶ هزار کیلومتر شبکه گذاری، ۱۱۱۱ کیلومتر خط انتقال و تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب در سطح استان اصفهان اجرایی شده است.

مهندس علوی، تصریح کرد: هم اکنون ۹۹.۵ درصد جمعیت استان اصفهان معادل ۹۹.۶ درصد جمعیت شهری و ۹۵ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی، ادامه داد: این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های توزیع کننده گاز طبیعی سالانه حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع می‌کند که سال گذشته این میزان شامل؛ بیش از ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی، ۱۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون متر مکعب در بخش صنعتی و ۸۸۷ میلیون متر مکعب در بخش تجاری گاز طبیعی بوده است.

مهندس علوی گفت: بهره مندسازی ۱۰۴ شهر از مجموع ۱۰۷ شهر استان، ۱۳۳۹ روستا از مجموع ۱۴۴۸ روستای مشمول، گازرسانی به ۵۳ شهرک صنعتی شامل ۸ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، ۱۵۶ جایگاه C.N.G و راه اندازی ۹۳۳ ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ از اقدامات گازرسانی انجام شده در سطح استان اصفهان از ابتدای فعالیت این شرکت تا کنون است.