پایگاه خبری ربیع/

ترامپ با شکست سنگین، مفتضحانه و سرافکنده از کاخ سفید رفت! بایدن بجای او نشست و هدایت حکومت آمریکا را به عهده گرفت؟ از روزها قبل و البته در چند روز اخیر بحث بازگشت آمریکا به برجام از طرف افرادی از دو کشور مطرح شده است! اما واقعیت اینست که آمریکا با خروج از برجام عدم پایبندی خود را به تعهدات برجامی و بین المللی آشکار ساخته و حتی اگر آمروز بگوید به برجام بر می گردد برای ایران و حتی جوامع بین المللی پذیرفته نیست مگر اینکه چند کار را همزمان انجام دهد! اول اینکه تمامی تحریم های آمریکا را با یک دستور و یکجا لغو کند و روال روابط اقتصادی ایران با دنیا عادی شود و دنیا مطمئن شوند ارتباط مالی و اقتصادی با ایران هزینه و جریمه ندارد؟ دوم اینکه خسارت سنگینی که از خروج برجام و عدم اجرای تعهداتش برای ایران به بار آورده است را بپذرد و پرداخت کند

و سوم هر اقدامی که بر اساس برجام باید طرفین انجام دهند را پیشقدم در اجرا باشد از طرفی اراجیفی که در همین یکی دو روز توسط مقامات جدید آمریکا بیان شده پرونده اش بسته شود و به دنبال مذاکره نباشد و موارد جدیدی را مطرح نکند، تردیدی نیست آنچه مقام معظم رهبری درباره بازگشت آمریکا به برجام و انجام تمامی تعهدات بدون قید وشرط بیان فرمودند همان نکته ای است که در تمامی قراردادها و توافق نامه های بین المللی باید اجرا شود و طرفین آن را به صورت کامل اجرا کنند در حالی که آمریکا در مساله برجام یک بار دیگر به دنیا بی تعهدی و پشت پا زدن به قوانین ومقررات و عهد نامه های بین المللی را نشان داد.ایران هیچ اصراری بر بازگشت آمریکا به برجام ندارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را می تواند با درون نگری و استفاده بهینه از ظرفیت ها حل کند اما اگر رئیس جمهور جدید آمریکا تمایلی برای بازگشت کشورش به برجام دارد شک نکند که در وهله اول باید تعهدات برجامی خود را یک به یک اجرا کند تا مسیر برای برگشت ایران به تعهدات فراهم گردد. آمریکایی ها مثل ایران که به تعهدات خود در برجام عمل کردند باید یک به یک به سرعت تعهدات خود را اعم از بانکی و برداشتن تحریم های بانکی و نفتی وتحریم کشتی رانی و سایر تحریم هایی که اعمال کردند را بردارند. با توجه به اینکه ما در برجام هیچ گونه اقدامی از ۵+۱ تا کنون ندیده ایم و ایران  تنها کشوری بود که مفاد مندرج در برجام را به بهترین شکل ممکن اجرا کرد.  لذا ما دیگر دست روی دست منتظر نمی نشینیم چرا که برجام یک تعهد چند جانبه است نه یک جانبه که ایران موظف به اجرای مفاد آن باشد و دیگران صرفا تماشاچی! ین مطلب را همه دنیا(عقلا و بی طرف ها) تایید می کنند که هنگامی که آمریکایی ها به صورت یک طرفه از برجام خارج شدند و تحریم های بیشتری را علیه ما اعمال کردند خسارت های مادی و معنوی مثل  عدم ارسال دارو و تجهیزات پزشکی و را …به ما تحمیل کردند از این رو چون آمریکایی ها بدون هیچ دلیلی به صورت یک طرفه از برجام خارج شدند و تاخیر بسیار جدی در عمل به مفاد برجام داشتند آنها باید متناسب با خسارتی که به ما وارد کردند جبران کنند.

به هر حال رئیس جدید دولت آمریکا باید به خوبی بداند که ما هیچ گاه تسلیم برجام های دیگری نمی شویم و هیچ زمانی مذاکره دیگری را قبول نمی کنیم چرا که مذاکرات برجامی ما انجام شد، ما به تعهدات خود پایبند بودیم اما قصور و خیانت از سوی طرف آمریکایی و اروپایی بود که باید بد عهدی خود را جبران کند؟  بنابراین ایران منتظر جبران خسارت های مادی که در ارتباط با تاخیر برجام به ما وارد شد می باشد در غیر این صورت هر گونه نشستی وسخن گفتنی درباره برجام با آمریکا بی فایده است. به هر حال از نظر ایران برجام تمام شده است.  آنچه مد نظر دو طرف یا طرفین در برجام بوده طی سال های متمادی مورد بحث و نظر قرار گرفته تا به تصویب رسیده لذا هیچ دلیل موجهی برای نشستن بر سر میز با آمریکا ومذاکره مجدد وجود ندارد بنابراین اینک نوبت طرف آمریکایی و اروپایی است که به برجام و اجرای تعهدات خود بازگردند و حسن نیت نداشته خود را به داشته برسانند و آبروی ریخته شده خود را بر گردانند. ایران از اول انقلاب تا به امروز خسارتهای زیادی از آمریکا دیده است که هرگز نمی تواند از آن بگذرد مگر اینکه با جبران خسارت زمینه را فراهم کند.

 مظفر حاجیان