اداره کل راه و شهرستان استان اصفهان از آغاز عملیات بهسازی کندروهای جاده اصفهان به بهارستان از ۱۶ مرداد امسال خبر داد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا،  اعلام کرد: عملیات راهداری شامل بهسازی و احداث کندروهای مسیر اصفهان – بهارستان در جاده اصفهان به شهرضا از ۱۶ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ادامه خواهد یافت.
بر این اساس تردد در این مسیر درکیلومتر یک تا ۶ از ساعت هشت تا ۱۸ با محدودیت انجام خواهد شد.