به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا ی این سازمان درباره میزان کالای حمل شده توسط ناوگان عمومی جاده ای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: براساس آمار عملکرد دوازده ماهه سال ۱۴۰۱، تعداد بارنامه های صادره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۴ میلیون فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ از رشد ۳ درصدی برخورداراست .
وی افزود: میزان بارجا به جا شده در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۱۰ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱.۸ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا افزود : درسال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۷ میلیون تن کالاهای کشاورزی ، دامی و غذایی ، ۲ /۱۶۳میلیون تن کالاهای ساختمانی و معدنی جابه جاشده است.
حمداللهی همچنین اظهارداشت: کالای اساسی حمل شده از بنادر کشور در سال مذکور ۸/ ۲۱ میلیون تن می باشد .
وی افزود: بندرامام خمینی (ره) با ۶۳.۷ درصد حمل کالاهای اساسی بیشترین و بندرشهید رجایی با ۱۴.۲ درصد رتبه دوم و بندرامیرآباد با ۸.۳ درصد رتبه سوم را در این خصوص به خود اختصاص داده اند.