به گزارشپایگاه خبری ربیع از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حسین اکبر اظهار داشت: محمد رجایی ورتانی چهار پنجم از نیم طاق آبادی یا صحرا روستای باقر آباد و همگی زمین مزروعی و یک باغ را به همراه زهرا رجایی ورتانی که این بانوی واقف و نیک اندیش نیز یک پنجم از نیم طاق همین موقوفه را وقف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: ارزش این دو وقف ۵۰۰ میلیون ریال می باشد که این واقفین نیک اندیش عواید حاصل از این موقوفات را جهت کمک به فقرا و نیازمندان روستای باقر آباد اختصاص داده اند.

مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود در ادامه افزود: همچنین حاج رمضان صادقی ورزنه تمامی و همگی ۶ دانگ دو قطعه زمین را به مساحت ۳۵۰ متر مربع در ورزنه وقف کرده است.

حسین اکبر در ادامه بیان کرد: این موقوفات نیز ۱ میلیارد ریال ارزش دارند و واقف نیک اندیش آن ها را در راستای توسعه حسینیه اولیاء بخش بن رود وقف کرده است.

وی ادامه داد: وراث مرحوم رمضان صادقی نیز یک قطعه زمین را به مساحت ۴۰۰ متر مربع را وقف کردند.

مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود در ادامه عنوان کرد: این موقوفه نیز یک میلیارد ریال ارزش گذاری شده و طبق وقف نامه ای که توسط واقفین نیک اندیش آن ثبت شده است این موقوفه برای احداث مسجد الرسول شهر ورزنه وقف شده است.