به گزارش پایگاه خبری ربیع، درراستای اجرای طرح سیستم مدیریت پلها (BMS)، افزون بریکهزارو۷۵۰ دستگاه پل و آبرو درسطح راههای استان قم دارای شناسنامه شدند .
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبرفوق افزود : عملیات اجرایی این طرح از سال ۹۷ آغاز ودربازه زمانی دوساله ای ، نسبت به تهیه شناسنامه ای جامع از پلهای استان قم اقدام به عمل آمد .عباس شکوری تصریح کرد : پس از احصا و تهیه شناسنامه جهت پلهای جاده ای استان، نسبت به بارگذاری اطلاعات موضوعه درسامانه مرکز مدیریت پلهای کشور اقدام گردید .

وی اجرا و تکمیل این طرح را اقدامی درراستای نگهداری بهینه و ارتقا ساختاری ابنیه فنی جاده ای دانست و اذعان نمود  در طرح BMS ( سیستم مدیریت پلها ) نخست نسبت به تهیه شناسنامه ای جامع شامل : مشخصات هندسی، مشخصات سازه ای، موقعیت مکانی، تصاویر شناسنامه ای و تصاویر فنی آسیب ها اقدام میگردد.

شکوری ادامه داد : پس از تهیه شناسنامه، نسبت به بررسی آسیبهای وارده به پل اقدام ودرادامه شاخص خرابی سازه ای و همچنین شاخص خرابی بهره برداری محاسبه میگردد.
وی افزود : پس از طی مراحل فوق، وضعیت کلی پل تعیین و براساس اولویت بندی های ملحوظ نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام ودرخاتمه، مراحل اجرایی تعمیر، مرمت و ارتقا ساختار سازه ای پل آغاز میگردد.
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با ذکر این مهم که بحمدا… استان قم درزمره استانهای برتر درزمینه اجرای این طرح می باشد، یادآور شد : تمام اقداماتی که درراستای اجرای این طرح انجام میشود به طور امانی و توسط همکاران محترم اداره کل متبوع سرکار خانم دکتر واعظی به عنوان کارشناس مسئول فنی و آقای مصطفی ملاعلی به عنوان گشت بازرسی صورت میگیرد.

وی خاطر نشان ساخت : بی تردید اگر این پروژه درقالب قرارداد پیمانی اجرا شود هزینه چشمگیری دربرخواهد داشت که با عنایت به امانی بودن آن و استفاده از توان فنی و کارشناسی اداره، به میزان قابل ملاحظه ای شاهد کاهش هزینه دراجرای آن هستیم .
شکوری درخصوص اجرای این طرح در آن دسته از راههایی که درحوزه بخش خصوصی می باشند نیز توضیح داد : با توجه به موقعیت فرادستی این اداره کل، تاکنون نسبت به تهیه شناسنامه جهت ۱۴۰ دستگاه پل و آبرو درمحور آزادراه قم – گرمسار، توسط همکاران اداره کل متبوع اقدام شده است .

وی ادامه داد : همچمین با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، مقرر گردید مسئولان آزادراههای سلفچگان – ساوه و قم – کاشان ، با همکاری این اداره کل نسبت به اجرای طرح (BMS) درسطح این دو آزادراه اقدام نمایید.