به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در شهر مبارکه با بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط  حدود۳ کیلو مترتا تکمیل شبکه فاضلاب شهر مبارکه   باقیمانده است.

وی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در  شهر مبارکه ازسال ۷۰ تا سال ۹۲ اعلام کرد:طی ۲۲ سال با اجرای ۸۰ کیلو متر شبکه فاضلاب در شهر مبارکه و ۷۰ کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه تنها حدود ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند بیان کرد:اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ بیش از ۴۵کیلومتر مترشبکه فاضلاب در این شهر  اجراءشد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند با بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی درحال تکمیل شدن است خاطر نشان ساخت: با اجرای حدود ۴کیلومتر باقیمانده شبکه فاضلاب شهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ با انعقاد قرار داد الحاقیه بیع متقابل میان شرکت فولاد مبارکه وآبفا استان اصفهان به منظور اجرای شبکه فاضلاب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ بیش از  ۴۵ کیلومتر شبکه در زیباشهر اجراء شد که بیانگر پیشرفت ۷۸درصدی است و نیز در شهر دیزیچه با اجرای ۸۸ کیلومتر شاهد بیش از ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضلاب دراین منطقه هستیم.