به گزارش پایگاه خبری ربیع، صحبت های مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان درگفتگو با خبرنگار کیمیای وطن برای گذر از تابستان ۱۴۰۱ بدون خاموشی به سمت این موضوع بود که هر ساله با رشد ۳ درصد مصرف برق در شهر اصفهان مواجه هستیم  ومتاسفانه با ورود رمز ارزهای غیر مجاز میزان مصرف برق درتابستان افزایش بیشتری پیدا می کند از این رو نیازمند آن هستیم که شهروندان علاوه بر صرفه جویی در مصارف خود،موقعیت محل ها و افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به نصب رمز ارز نموده اند را به نهاد های نظارتی و اداره برق گزارش دهند.

بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق باید ازطریق مدیریت مصرف تامین شود

مرسل صالحی،در ادامه از طرح های تشویقی این شر کت برای مشترکین کم مصرف در سال جاری خبر داد و گفت: مشترکینی که در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان مصرف خود را کاهش دهند به میزان هر کیلو وات ساعت کاهش، پاداش دریافت می کنند.

وی ادامه داد: الگوی مصرف در ایام پیک از خرداد تا شهریور ماه به علت وجود سیستم های سرمایش ۳۰۰ کیلووات ساعت لحاظ شده و در ایام غیر پیک که شامل دیگر ماه‌های سال می باشد ۲۰۰ کیلووات ساعت الگوی مصرف تعیین شده است .

وی با اشاره به اینکه مشترکین باید به زمان های مصرف برق، که شامل کم باری؛ میان باری و پر باری است دقت کنند و در ساعات اوج بار از لوازم پر مصرف استفاده نکنند تا هزینه برق پرداختی کاهش یابد افزود: امسال  برای داشتن برق پایدار در کشور به ۶۵ هزار مگاوات بر ق احتیاج است که ۵۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه حرارتی تامین می شود و ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن باید از طریق مدیریت مصرف تامین گردد.

خانوارهای چند نفره تقاضای کد خانوار کنند

مرسل صالحی افزود: ۷۰ درصد مشترکین مصرف آن ها مطابق با الگوی مصرف است و ۳۰ درصد باقی مانده غیر الگو می باشند.   خانه های که در آن چند خانوار زندگی می کنند با تماس با ۱۵۲۱ می توانند برای کاهش هزینه های برق مصرفی خود تقاضای‌ کد خانوار نموده که پس از بازدید میدانی کد خانوار اعمال می گردد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان اضافه کرد: مشترکینی که متراژ منازل آنها بیشتر از میزان معمول است و بیشتر از الگوی مصرف نیاز به مصرف برق دارند، میزان افزایش مصرف مورد نیاز خود را با نصب سلول های فتوولتاییک می توانند جبران کنند، پیامک هزینه قبوض بر روی تلفن های همراه مشترکین ارسال می شود.

با نصب نرم افزار« برق من» جایزه صرفه جویی دریافت کنید

وی ادامه داد: در پیامک لینکی قرار دارد که میزان برق مصرفی را به صورت کامل و تفکیک شده به اطلاع مشترک می رساند. در پیامک قبض که برای مشترک ارسال می شود میزان برق مصرفی دوره مربوطه قید شده و مطابق الگو یا پر مصرف بودن مشترک مشخص شده است که ضمن هشدار به پر مصرف ها ، درخواست شده است در دوره بعد با مدیریت مصرف برق در گروه خوش مصرف قرار گیرند.

صالحی بیان داشت:نرم افزار کاربردی « برق من» نیز به صورت آن لاین تمام اطلاعاتی که در قبوض صادر می شد و حتی میزان مصرف نسبت به مدت مشابه؛ مقایسه با الگوی مصرف،مقایسه با مصرف همسایگان، شخص قرائت کننده کنتور و دیگر شاخص ها را ارائه می کند .

تکلیف خودمان را در مدیریت مصرف انجام دادیم

وی یادآور شد: مشترکین خانگی می توانند با نصب اپ برق من و انتخاب گزینه پلی مصرف از ۵ درصد پاداش در هزینه برق مصرفی بهره ببرند. در بخش صنعتی و کشاورزی نیز در صورت مصرف کمتر از میزان مشخص شده، قبض برق آن ها صفر و حتی پاداش تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تکلیف خودمان را در مدیریت مصرف انجام دادیم گفت: در این زمینه با همکاری ۷۵۰۰مشترک در بخش های صنعت و کشاورزی، سرجمع ۱۷ میلیارد تومان پاداش داخل قبوض به صورت بستانکار لحاظ شد.

 

زهرا نصیری