به گزارش پایگاه خبری ربیع، با استناد به دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ و اطلاع رسانی های قبلی مبنی برلزوم اخذ تأییدیه گارانتی توسط  تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر و تیوب از طریق سامانه جامع گارانتی و با توجه به الزام ایجاد شده در سامانه ، ثبت سفارش واردکنندگان این کالا منوط به اخذ شناسنامه گارانتی فعال است.

براین اساس ؛ کلیه تولید کنندگان تایر و تیوب تا ابتدای آبان ماه امسال ملزم به ثبت شناسنامه گارانتی در سامانه جامع گارانتی از طریق سایت www.ntsw.ir  می باشند. البته در صورت عدم اقدام پس از تاریخ مذکور امکان ثبت و سفارش مواد اولیه تولید تایر در سامانه ثبتارش میسر نخواهد بود.