به گزارش پایگاه خبری ربیع،  سرهنگ غلامرضا صدفی با اشاره به اعمال محدودیت ها از اول آذرماه، تعدادی از رانندگان با مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه سعی در نادیده گرفتن محدودیت ها دارند،که اولاً پلیس راهنمایی رانندگی،ضمن اعمال قانون، این رانندگان وسیله نقلیه را توقیف و به پارکینگ هدایت می نماید.
وی افزود:درمرحله بعد راننده به مراجع قضایی جهت اعمال ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی اعزام و معرفی می‌شود
سرهنگ صدفی عنوان کرد: هنگام ترخیص وسیله نقلیه مجرم مکلف به ارائه عدم خلاف هر دو پلاک اصلی و جعلی می باشد.