مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، خرداد متعلق به امام خمین (ره) است. ماهی که در نیمه اش قیام ملت ایران به رهبری امام کلید می خورد و در چهاردهمش همین امامی که دنیا را متوجه خود و ایران نمود و معجزه قرن را رقم زد رحلت می کند و در وداعش نیز دنیا محبوبیت او را دیدند و دانستنمد که افکار و اندیشهای ایشان برای همیشه تاریخ ماندگار است و جوامع را بیدار نگه می دارد. به همین مناسبت از امروز سعی می کنیم دیدگاههای از امام را مرور کنیم. امام خمینی (ره) در روز ۷ خرداد ۱۳۵۹ و در آستانه تشکیل و آغاز به کار اولین مجلس شورای اسلامی طی یک پیام توصیه هایی به نمایندگان داشتند که به مثابه منشور نمایندگی، راهبرد تکالیف آنان را تبیین می‌کند.

بنیانگذار انقلاب اسلامی با واکاوی خاستگاه و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی، نمایندگان را به انجام وظیفه قانونی و اسلامی خود فرا می‌خوانند که امروز می تواند چراغ راه نمایندگان باشد. به مناسبت سالروز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی و ایام رحلت امام (ره) بخش هایی از اولین پیام آن سفر کرده را در زیر می آوریم باشد که نمایندگان مردم با تعمق و توجه توصیه ها را به کار بندند و در راه مستقیم الهی وظیفه نمایندگی را جامه عمل بپوشانند. توصیه هایی که اگر در دوره های مختلف دقیقا اعمال گردد جایگاه مجلس را تقویت و شرایط و اعتماد مردم را برای همیشه تضمین خواهد نمود.

اما توصیه های امام عزیز در اولین پیامشان به نمایندگان مردم؟

یک نکته و ده توصیه مهم: … من امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد. سپاس خداوند بزرگ را که در مدتی کوتاه ملت شریف ایران موفق شد که اساس جمهوری اسلامی را با آزادی و آرامش بنیان گذارد؛ و این از برکت اسلام و وحدت کلمه قشرهای متعهد اسلامی است. چهر نکته مهم در این نکته وجود دارد ۱ – عدالت، راهبردی که هنوز به تمامه محقق نشده است و نمایندگان برای تحقق آن باید برنامه داشته باشند. ۲ – پیرو اسلام، یعنی نمایندگان باید متوجه باشند که کلیه مصوبات، گفت و شنودها و رفتارشان منطبق بر اسلام باشد. ۳ – به نفع مسلمین و کشور اسلامی، در تصویب قوانین و اقدامات باید منافع مسلمین جهان مورد توجه باشد، از طرفی منافع ملی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اما توصیه ها:

توصیه اول: …انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند؛ رژیمی که ثروت سرشار کشور را به خود و هم‌پیمانان نامیمون خود اختصاص داد و برای ادامه سلطه جبارانه خود به جیب ابرقدرتها ریخت و ملت مظلوم را در سطح بسیار وسیعی از اولین احتیاجات محروم و به خاک سیاه نشاند، و کشور را در تمام زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به اجانب و خصوصاً امریکا کرد. ببینیم شما و دولت منتخب شما با ملت مستضعف که به حرکت انقلابش همه ما را از انزوا خارج نمود چه خواهید کرد.

توصیه دوم: … رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.

توصیه سوم: … باید با کمال قدرت در مقابل قدرتهای شیطانی که در رژیم دست نشانده سابق، حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستید و از هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند قادر نهراسید، و جز به مصالح کشور به چیز دیگری فکر نکنید. متوجه باشید که در خارج از مجلس با صحنه‌سازیها و اغفال، چه بسا چپگرایان و یا راستگرایان و یا ریشه‌های فاسد رژیم سابق طمع کنند که با نفوذ در مجلس مقاصد شوم اجانب را تحمیل نمایند. باید همه با هوشیاری در طرحها و مسائل روز دقت فرمایید و از کیْد دشمنان به خدای تعالی پناه ببرید. خداوند متعال همه ما را از لغزشها نگه دارد.

توصیه چهارم: …لازم است طرحهایی که در مجلس می‌گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت، با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدیداً مخالفت نمایید، و از قلمهای مسموم و گفتار منحرفین هراسی نداشته باشید و …

توصیه پنجم: … لازم است در مذاکرات و برخورد آرا به طور آرام و با احترام متقابل عمل شود، نه مثل دوره‌های رضا خان و بعد از آن. و لازم است از دسته‌بندیها و جهتگیریهای غیر اصولی برای کوبیدن طرف مقابل جداً احتراز شود که تن‌ها حل مسائل در محیط آرام امکانپذیر است.

توصیه ششم: … مجلس و دولت هماهنگ شود تا بر مشکلات کشور فائق آیند. و هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی خصوصاً مجلس و رئیس جمهوری و دولت برای یکدیگر و دیگران کارشکنی نکنند و خود را به طور جدی در خدمت اسلام و کشور درآورند تا خدای متعال آنها را پشتیبانی فرماید.

توصیه هفتم: … سیاست «نه شرقی و نه غربی» را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید. و اگر در وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر کشور چنین گرایشی باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئه‌گر در رأس امور یا در قطبهای حساس، موجب تباهی کشور خواهد شد.

توصیه هشتم: طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین است انقلابی و با سرعت تصویب کنید، و از نکته‌سنجیها و تغییر عبارات غیر لازم که موجب تعویق امر است اجتناب کنید، و از وزارتخانه‌ها و مأموران اجرا بخواهید که از کاغذ بازیها و غلط کاریهای زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگیهای آنها را به طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند.

توصیه نهم: در ادارات دولتی، قوانین دست و پاگیری که در مجالس غیر قانونی رژیم سابق به تصویب رسیده و موجب تعویق و یا تعطیل امور شده و می‌شود و جامعه را به تنگ آورده است به طور انقلابی لغو کنید- گر چه خود لغو است- و به جای آنها قوانین مترقی را که رفاه ملت در آنها به بهترین وجه ملاحظه شده باشد جایگزین گردانید.

توصیه دهم: مجلس جمهوری اسلامی همان سان که در خدمت مسلمین است و برای رفاه آنان فعالیت می‌نماید، برای رفاه و آسایش اقلیتهای مذهبی- که در اسلام احترام خاصی دارند و از قشرهای محترم کشور هستند- اقدام و فعالیت می‌نماید، و اساساً آنان با مسلمانان در صف واحد و برای کشور خدمت می‌کنند و در صف واحد از تمام ارزشها و مآثر آن برخوردار می‌باشند.

و جمله آخر اینکه هر یک از نمایندگان باید تمامی اقداماتشان را بر این توصیه ها تطبیق نمایند و هر گونه سستی و عقب ماندگی احتمالی را جبران نمایند و این همان چیزی است که جانشین خلف امام (ره) امام خامنه ای در هفته گذشته بر آن تاکید فرمودند. مجلسی ها یکسال وقت دارند کمبودهای این دوره را جبرا کنند.

منبع: صحیفه امام، ج ۱۲، ص: ۳۶۱ تا ۳۶۴