به گزارش پایگاه خبری ربیع،  سرهنگ مختارپناهی در این خصوص گفت: رانندگی
در فصل سرد با جاده های  لغزنده دارای شرایط و ویژگی های خاص است، برای رانندگی در
این ایام باید قبل از گرفتار شدن در جاده ها، پیش بینی های لازم را اتخاذ کرد تا ضمن
جلوگیری از بروز سوانح دلخراش از ماندن در سرما نیز مصون بود.
در فصل  سرما لازم است:
-با سرعت کمتر از روزهای معمولی که جاده خشک است حرکت کرده و خودرو  را در حرکت
ثابت نگهدارید و برانید.

-در پیچ ها با دقت و به آرامی گردش کنید.
-از گردش و انحراف ناگهانی خودداری کرده و از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید.
-از سرعت زیاد در راه های، با دست انداز بپرهیزید.
-از رانندگی در لبه راه ها و یا شانه های راه خودداری کنید.
-در یک سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید از تغییر وضعیت به دنده سنگین خودداری کنید.
-وقتی خودرو در جهت نادرست حرکت می کند، عکس العمل طبیعی شما باید این باشد که
با استفاده از فرمان آن را به مسیر صحیح برگردانید.
-تا حد امکان از رانندگی در جاده ها در زمان بارندگی و لغزندگی خودداری کنید .
-قبل از رانندگی حتماً استراحت لازم را داشته باشید.