به گزارش پایگاه خبری ربیع، میز خدمت تدبیر مهمی است که فرصت ارتباط بی واسطه مردم با مسئولین را فراهم می کند در این راستا بار دیگر شرکت توزیع برق اصفهان در نماز جمعه ای دیگر میز خدمت را برای پاسخ به سوالات مشترکین برپا نمود و شیوه های مدیریت مصرف برق و پاداش ۲۰ برابری را به ایشان آموزش داد.

در این مراسم کارشناسان تکریم ارباب رجوع درخصوص واگذاری انشعاب و خدمات فروش و پس از فروش توضیحات لازم را در اختیار مردم قرار دادند .

پاسخگویی به مطالبات جامعه هدف و تلاش برای تحقق آن جزو وظایف ذاتی شرکت بوده است و در هر فرصتی تمام تلاش خود را به کار می گیرد که قدم های بلندی برای تکریم مشترکین و ارباب رجوع بردارد…