مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹، دو هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان ارزش افزوده در بین فرمانداری‌ها توزیع شده بود، گفت: عوارض‌های توزیع شده در سال گذشته رشد ۱۲۲ درصدی داشته است.فرمانداری‌ها این مبالغ را به حساب روستا‌های بدون دهیاری واریز می‌کنند.

عباس مزیکی افزود: در سال گذشته همچنین چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این عوارض‌ها به حساب اداره کل امورعشایری استان واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است، افزود: ۱۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان از این مالیات‌ها مالیات مستقیم هستند که رشد ۱۲۰ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

مزیکی افزود: ۹ هزار و پانصد میلیارد تومان از این درآمد‌ها مالیات ارزش افزوده است که رشد ۶۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.

طبق قانون شهرداری‌ها موظفند که سهمی از عوارض ارزش خود به نسبت جمعیتشان را به حساب فرمانداری‌های دارای روستا‌های بدون دهیاری واریز کنند.

زهرا نصیری