به گزارش پایگاه خبری ربیع، با توجه به اینکه عصرحاضررا عصر ارتباطات و اطلاعات می نامند و با وجود منابع و بزرگراه های اطلاعاتی و ارتباطی فراوان که پیرامون جوامع بشری قرارگرفته است ، نقش روابط عمومی در نظم دهی و سازماندهی به این منابع و بزرگراه ها جهت سهولت در دسترسی به پیام ارتباطی اطلاعاتی بیش از پیش پررنگ تر شده و نیازمند حمایت و پشتیبانی مدیران از روابط عمومی می باشد.با توجه به ایهمیت این موضوع به سراغ بهمن توکلی فرد ،دارای لیسانس روابط عمومی ویکی از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی که سابقه بیش از ۴۵ سال روزنامه نگاری و روابط عمومی  در ارگان هایی چون سازمان کشاورزی و سرجنگل داری قدیم ،  شرکت مخابرات منطقه اصفهان، باشگاه فرهنگی ورزشی پیام وغیره را  در کارنامه دارد رفتیم تا با ایشان درباره ضرورت و اهمیت نقش روابط عمومی در تویعه ارتباطات سخن بگویم .

*به نظر شما مشکلات روابط عمومی ها به چند بخش تقسیم می شود؟

در کشور و به ویژه در استان روابط عمومی ها نه به آن معنایی که در فرهنگ خودمان ارتباطات انسانی درک می شود عمل می کنند نه به آن معنایی که اکنون در دیگر کشورها رایج است.بررسی ها نشان می دهد عدم وجود زمینه مناسب و بستر فرهنگی لازم این مشکل را به وجود آورده است. هنوز هم بسیاری از روابط عمومی ها تنها به کارهای تشریفاتی می پردازند و به کارهای تحقیقاتی و نظرسنجی کمتر توجه نشان می دهند و برای ماندن در این جایگاه  ، صدای مدیران هستند نه صدای مدیریت.

مشکل بعدی این است که با تغییر مدیران ، تغییرات عمده در بخش روابط عمومی ها مواجه  می شویم. کمبود نیروی متخصص ،  نبود بودجه و امکانات ، عدم ثبات در برنامه ریزی و سواد آکادمیک خودروابط عمومی ها از دیگر مشکلات روابط عمومی هاست.

* در خصوص روابط عمومی هوشمند نظرتان چیست ؟

یک روابط عمومی هوشمند و الکترونیک بایستی به صورت آنلاین بتواند تمام خدمات سازمان را به صورت شبانه روزی و بدون نیاز به مراجعه حضوری فیزیکی به مخاطبان ارائه نمایند لذا بستر حرکت و مسبب شکل‌گیری دولت الکترونیک روابط عمومی هوشمند و دیجیتال است.

تاکید می کنم رسیدن به چنین جایگاهی در روابط عمومی شدنی است و البته نیاز به آموزش – پژوهش دارد ، امیدوارم رسانه ها و روابط عمومی ها به عنوان دو بازوی مهم از نظام ارتباطی و اطلاع رسانی که نقش تعیین کننده در افزایش هوشمندسازی چه برای خود وچه برای شهروندان  دارند ،  وظایفشان را به خوبی انجام دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک علاوه بر هوشمند سازی روابط عمومی ها ، درهوشمندسازی شهروندان هم گام موثری برداریم.

زهرا نصیری