به گزارش پایگاه خبری ربیع،  ” علیرضا صارمی ” عنوان کرد: از تاریخ تصویب این قانون ، هر گونه خرید و فروش برای واحد های پیش فروشنده به صورت عادی ممنوع است و قرارداد بعد از اجرای فونداسیون ساختمان بین پیش فروشنده و پیش خریدار تنظیم خواهد شد.

وی ادامه داد: این قرارداد باید حتما از مبادی قانونی و در دفتر اسناد رسمی و بر اساس پیش قراردادهای از قبل تنظیم شده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد استفاده شود.

وی یادآورشد: پس از تنظیم قرارداد که بعد از مرحله ۱۰ درصد بین پیش فروشنده و پیش خریدار تنظیم می شود دفتر اسناد رسمی ۲۴ ساعت مهلت دارد تا خلاصه معامله را در سامانه ثبت اسناد وارد نماید و پس از ارجاع به ثبت محل ، اداره ثبت اسناد و املاک محل ظرف مدت ۵ روز کاری صاحبان املاک را به دفترخانه معرفی می نماید بدین ترتیب از فروش املاک به دو یا چند شخص جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم برای اینکه در محاکم قضایی هم بتوانند اقدامات خود را پیگیری کنند حتما اقدامات پیش خرید و پیش فروش را از طریق این آیین نامه و دفاتر اسناد انجام دهند تا دچار ضرر نشوند.

صارمی در پایان خاطرنشان ساخت: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را ناظر به درخواست پیش فروشنده و پیش خریدار تعیین میکند و بر اساس این پیشرفت مبلغ از پیش خریدار به پیش فروشنده پرداخت می شود و در نهایت در پایان کار میزان مبلغ قیمت نهایی را بر اساس صورت مجلس تفکیکی تعیین شده در دفتر ثبت پرداخت خواهند کرد.