مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از انتقال حوزه آموزش مدیریت پسماند در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان از اداره خدمات شهری به سازمان مدیریت پسماند خبر داد و گفت: با توجه به ورود گسترده و اثربخش این سازمان به حوزه آموزش و فرهنگ سازی و اجرای اقدامات ارزنده شهری در ماه های گذشته، تصمیم گرفته شد کلیه فرآیندهای آموزشی چه در مقیاس شهری و چه در عرصه مناطق و محلات شهر، به طور متمرکز در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پیگیری و اجرا شود.

مهندس امیرحسین کمیلی به تهیه و تدوین برنامه راهبردی آموزش مدیریت پسماند در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: این برنامه که مراحل تدوین آن به زودی پایان خواهد یافت، تلاش می کند اقدامات آموزشی در قالبهای منظم، خلاق و اثربخش به اجرا در آمده و نظرسنجی و ارزیابی های علمی پیش، حین و پس از اجرای هر برنامه به انجام رسد. وی تصریح کرد: انتقال حوزه آموزش، سرآغازی برای برعهده گیری کلیه وظایف انتظار رفته از سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و شکل گیری یک مدیریت یکپارچه ، کامل و پویا است که کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با مدیریت پسماندها را در شهر به نحو مطلوب انجام خواهد داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۴ نیروی آموزشی در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان به فرهنگسازی پیرامون مدیریت پسماند و بازیافت در میان شهروندان و همچنین آموزش کارگری و توانمندسازی پاکبانان حاضر در مناطق شهری مشغول هستند خاطرنشان کرد: با هدف افزایش دانش و به روز شدن آگاهی های این نیروهای آموزشی و همچنین تبادل تجارب در راستای اجرای مطلوب تر برنامه های فرهنگی محله محور، دوره ضمن خدمتی برای بهره گیری این افراد در حال برنامه ریزی است.

کمیلی با بیان اینکه میانگین تحصیلات دانشگاهی در میان نیروهای آموزش پسماند بالاتر از سطح کارشناسی است، گفت: اغلب این افراد در رشته های تخصصی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند نظیر محیط زیست، منابع طبیعی و… تحصیل نموده و از دانش و توانمندی قابل قبولی برخوردارند.

وی تعامل میان مسوولین آموزش مدیریت پسماند ، معاونین خدمات شهری و معاونین فرهنگی در مناطق ۱۵ گانه شهر را گامی موثر در اجرای مطلوب تر برنامه های آموزش شهروندی در هر منطقه برشمرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد این ارتباط، ارتباطی صمیمانه، پویا و مستمر باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به مشکلات سد راه مسوولان آموزش پسماند در مناطق شهری اشاره کرد و یادآور شد: پرداخت های نامتوازن و متفاوت در حقوق، همراه نبودن سیستم جمع آوری پسماندها با  آموزشهای ارائه شده از سوی این افراد، بودجه ناکافی در اجرای برنامه ها و… مجموعه ای از مسائل پیش روی این افراد است که تلاش خواهیم کرد با برنامه ریزی لازم، به مرور مرتفع گردد.