به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مشایخی نماینده موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی بعنوان مدرس کارگاه آموزشی کانونهای ارزیابی انتصابات در اداره کل استان بوشهر افزود: اگر می‌پذیریم که تناسب شغل و شاغل و فرآیند انتصابات، از محوری‌ترین فرایندهای مربوط به اثربخشی سازمانهاست، پس باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط، هوشمندانه، سنجیده و خردمندانه عمل کنیم.
وی با بیان اینکه کانون ارزیابی مشاغل سرپرستی با همکاری معاونت امور استانها و معاونت اداری و مالی تشکیل و در اداره کل نظارت و ارزشیابی امور استانها مستقر است، افزود: کانون های ارزیابی و توسعه یکی از ابزارهای معتبر برای شناسایی شایستگی هاست و در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی با تکیه بر امکانات درون سازمانی، بر این امر مهم، همت گماشته شده است  و برای موفقیت هر چه بیشتر این مرکز، به جد نیاز به همراهی مدیران و همکاران استانی، ستادی و همچنین رعایت اصول و استانداردهای مربوط به کانون‌های ارزیابی دارد .

در ادامه این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان به صورت عملی با نحوه طراحی مدل شایستگی و ابزارهایی که در کانونهای ارزیابی بکار گرفته می‌شود، آشنا شدند .
شایان ذکر است کارگاه آموزشی کانونهای ارزیابی انتصابات و نحوه جانشین پروری مدیران و مسئولین از ادوار و کارگاههای آموزشی ، علمی ، روانشناسی و تحول مدیریت، فن بیان، مذاکره و سخنوری و . . . است که در یکسال اخیر توسط مدیریت اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به منظور ارتقاء و توانمندسازی کارکنان برگزار می گردد.