نمایش «تجربه‌های اخیر» از یک تا ۱۰ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می‌رود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، نمایش «تجربه های اخیر» به نویسندگی امیررضا کوهستانی بر اساس نمایشنامه ای از نادیاراس و جکوب‌ورن را این بار یاسمین عباسی به روی صحنه خواهد برد. این نمایش از یک شهریور تا ۱۰ شهریور هرروز ساعت ۱۸ در این مجموعه فرهنگی هنری اجرا می شود.
نمایشنامه تجربه های اخیر پیش از این به کارگردانی محمد شجاعی، سارا رهبری نیا و بهاره اسدی به روی صحنه رفته است. یکی از ویژگی های مهم این نمایش را باید در همین نکته دانست که به دلیل باز بودن متن، امکان تأویل های مختلف برآن وجود دارد.