به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایسنا، واگیت الکپروف، مدیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه در مصاحبه با روزنامه کومرسانت گفت: محدودیتها روی تولید نفت به شرایط بازار بستگی خواهد داشت. تنظیم تولید با توجه به وضعیت بازار می تواند متفاوت باشد. سپتامبر سال ۲۰۲۲ که محدودیت عرضه باید خاتمه پیدا کند، نقطه عطف مهمی خواهد بود و لوک اویل باید ۹۰ هزار بشکه در روز تولید را احیا کند که امیدواریم بازار متقاضی آن باشد.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت لوک اویل پیش از این اعلام کرده بود ممکن است سهمش در پروژه نفتی قرنه غربی ۲ عراق را کاهش دهد. الکپروف گفت: لوک اویل سرگرم مذاکره با دولت عراق برای حفظ مشارکت در این پروژه است.

وزیران گروه اوپک پلاس چهارشنبه گذشته موافقت کردند برنامه افزایش تدریجی تولید را ادامه دهند و تولیدشان در اکتبر مانند سپتامبر ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. دیدار بعدی وزیران اوپک پلاس چهارم اکتبر (۱۳ مهر) تعیین شد.