به گزارش پایگاه خبری ربیع، جمعی از هنرمندان شهربه همراه معاونت بسیج هنرمندان استان اصفهان و دبیر اقشار و مسوول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان به پاس زحمات و حمایت هایی همه جانبه شهردار حاج حیدری از هنرمندان و کانون بسیج هنرمندان خمینی شهر از وی ضمن دیدار، تشکر و قدردانی نمودند.

این هنرمندان همراه تعدادی ازمسئولین با حضور در دفتر شهردار رفتند اهدا ی لوح سپاس از وی تقدیر نمودند.

در این مراسم سرگرد سلطانی معاونت بسیج هنرمندان استان اصفهان ضمن تشکر از شهردار به دلیل همکاری و همدلی با هنرمندان بسیجی به معرفی سازمان بسیج هنرمندان پرداخت و هدف اصلی این سازمان را پرورش و تربیت هنرمند متعهد معرفی کرد. وی در ادامه افزود: شهرستان خمینی شهر بهترین و بزرگترین هنرمندان را در هر زمینه هنری در دامان خود پرورش داده است و خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده در این شهرستان تا کنون حدود ۲۰۰ هنرمند جذب کانون بسیج هنرمندان شده اند.

شهردار نیز طی بیاناتی گفت: خمینی شهر، شهر استعدادها ست و در همه زمینه ها توانایی دارد. باید خودمان را باور کنیم و داشته هایمان را عرضه کنیم و در کنار این عرضه برای داشته هایمان بها قائل شویم. وی در ادامه از عبداله ذاکری مسوول بسیج هنرمندان خمینی شهر خواست که بسیج بسترهای مناسب را برای پیشرفت هنرمندان فراهم کند و در ادامه افزود: لازم است خودمان را با شرایط و نیازهای روز تطبیق دهیم و تشخیص های غلط نباید باعث شود که از بسترها و داشته هایمان استفاده نکنیم.