به گزارش پایگاه خبری ربیع، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در پیامی از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در برگزاری مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی – صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط استان البرز قدردانی کرد.

 در متن پیام دکتر صالحی نیا آمده است:

بدینوسیله از مجموعه فعالیت های آن مدیریت محترم و کلیه همکاران شرکت شهرک های صنعتی استان البرز که در برگزاری مناسب بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی – صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط استان البرز نقش بارز و ارزشمندی ایفا نمودند و ظرفیت های بالقوه صنعتی و اقتصادی استان البرز را به معرض نمایش بازدیدکنندگان گذاشتند،تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و کلیه دست اندرکاران توفیق مسئلت می نمایم.