در راستای گسترش همکاری علمی و آموزشی تفاهم نامه ای با حضور ابوطالب جلالی مدیر کل استان و ایرج رخصتی مدیر عامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان امضاء گردید.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، در راستای گسترش همکاری علمی و آموزشی تفاهم نامه ای با حضور ابوطالب جلالی مدیر کل استان و ایرج رخصتی مدیر عامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان امضاء گردید.
بر اساس این گزارش، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به عنوان متولی آموزش های فنی و حرفه ای، تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی لازم و ارائه دهنده گواهینامه مهارتی و شرکت تارابگین به عنوان معرفی افراد دارای شرایط جهت تدریس در دوره های آموزشی تخصصی، خدمات مشاوره ای، برگزاری آزمونهای عملی در صورت نیاز و برحسب ضوابط اداره کل معرفی شدند.
گفتنی است، این تفاهم نامه در راستای گسترش همکاری های علمی و آموزشی در ۷ ماده و ۲۹ بند تهیه و تنظیم گردیده است.
از اهداف این تفاهم نامه می توان به آینده پژوهی، شناسایی مشاغل و نیازسنجی آموزشی مشاغل حال و آینده صنایع مرتبط حوزه فعالیت شرکت تارابگین، توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز شرکت، تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مرتبط شغل و شایستگی، حوزه صنعت عایق های صوتی حرارتی، صنعتی و ساختمانی، اجرای دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و آموزشی مشترک اشاره نمود.