به گزارش پایگاه خبری ربیع،شب گذشته Unicode لیست نسخه بتای اِموجی‌های سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد و از ویژگی جدید برای اموجی‌ها با نام “Direction” نام برد.
اموجی‌پدیا میگوید: توانایی “تغییر جهت اموجی‌ها” یا “Direction” خصوصیتی است که کاربران بسیاری از مدت‌ها پیش آن را درخواست کرده بودند. با این وجود، این ویژگی شامل همه اموجی‌ها نشده و تنها تعدادی خاص از آن سود خواهند برد.

اموجی

به عنوان مثال قطار، تفنگ آب‌پاش و دختر ورزشکار از اموجی‌هایی هستند که قابلیت “Direction” برای آنها عرضه خواهد شد.
یونیکد در این رابطه میگوید: “با توجه به حروف الفبای زبان‌های مختلف، بسته به اینکه آنها از چپ به راست یا از راست به چپ نوشته میشوند، تغییر جهت اموجی‌ها نیز تفاوت معناداری در رساندن مفهوم ایجاد خواهد کرد.”
قطعاً این مهم کمک خواهد کرد تا کاربران به صورت واضح‌تر پیام خود را برسانند و این امر در اموجی‌هایی چون “چشم” و… بهتر مشخص خواهد شد.
تصمیم نهایی در مورد لیست اموجی‌های سال ۲۰۱۸، در نشست فنی یونیکد در ماه ژانویه گرفته خواهد شد و پس از انتشار نهایی، باید در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ جهت استفاده در سیستم عامل‌‌های مختلف توسعه یابد.