بردیا عباس زاده

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، تعرفه‌های شرکت مخابرات استان اصفهان از مردادماه امسال تغییر پیدا کرد. برای آگاهی از تعرفه‌های جدید شرکت مخابرات با عبدالعلی بردبار مدیر مالی اقتصادی شرکت مخابرات استان اصفهان به گفت و گو نشستیم. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت و گوست.

تعرفه‌های تلفن ثابت

عبدالعلی بردبار مدیر مالی اقتصادی شرکت مخابرات استان اصفهان می‌گوید: تعرفه شرکت مخابرات در بخش مکالمات از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ که بحث هم کد سازی انجام شد هیچگونه تغییری نداشت. در سال ۹۳ بر اساس مصوبه دولت شرکت مخابرات استان‌ها موظف به اجرای طرح هم کدسازی شدند در طرح هم کدسازی کلیه کدهای شهرستان‌های استان اصفهان برداشته شد و مکالمات درون استانی با نرخ مکالمات شهری یعنی دقیقه‌ای ۳۰ ریال محاسبه شد. همچنین کلیه مکالمات بین استانی به دقیقه‌ای ۳۳۰ ریال تغییر پیدا کرد. در این راستا مخابرات با کاهش درآمد روبرو شد و نیاز به راهکارهایی پیدا کرد که درآمدهای خود را افزایش دهد. سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی و کنترل کننده و تعیین کننده تعرفه‌های شرکت مخابرات این تعرفه‌ها را از تاریخ ۱ مردادماه سال ۹۵ تغییر داد. در این طرح هزینه‌های مکالمات درون شهری افزایش پیدا کرد اما از آن سو هزینه دیتا و اینترنت کاهش پیدا کرد.

قیمت اینترنت

از زمان اجرای این طرح قیمت اینترنت ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است. مکالمات درون شهری در این طرح ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما مکالمات بین شهری و مکالمات بین تلفن ثابت و موبایل بدون تغییر بوده است.

امتیاز تلفن ثابت

قیمت دریافت امتیاز تلفن ثابت نیز از ۱ مرداد سال ۹۵ از ۵۰ هزارتومان به ۲۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده است. که ۱۰۰ هزار تومان آن به صورت نقد دریافت می‌شود و مابقی در ۳۶ قست بر روی قبض اعمال می‌شود.

اینترنت در جهان و ایران

با توجه به تغییراتی که در زمینه تکنولوژی صورت گرفته است در آینده مقدار مکالمات مخابراتی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در عوض استفاده از اینترنت جایگزین آن خواهد شد. در همین زمینه روند هزینه‌های اینترنت دائماً در حال کاهش است و امیدواریم در آینده این هزینه به حداقل ممکن برسد.