به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر قم، برنامه‌های شهرداری در احیای بافت فرسوده شهر را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: حدود هزار و ۷۰۰ هکتار از مساحت شهر قم بافت فرسوده است و ۳۰۰ هکتار از این محدوده نیز به عنوان بافت تاریخی مشخص شده است.
شهردار قم با انتقاد از تعیین ۳۰۰ هکتار از مساحت شهر قم به عنوان بافت تاریخی، گفت: ما نسبت به این مساله اعتراض داریم چراکه چنین محدوده‌ای بافت تاریخی در قم وجود ندارد و به همین خاطربرخی محلات شهر متروکه شده و این آسیب‌های زیادی برای شهر دارد.
سقائیان‌نژاد با بیان اینکه دو سیاست در مساله بافت فرسوده و بافت تاریخی مطرح است، گفت: یا بایدبه بافت فرسوده به عنوان یک پلتفرم و محدوده فریزشده نگاه شود و یا باید این محدوده به صورتسلول‌وار دیده شود به این شکل که برای هر مکان تاریخی حریم مشخص شود.
وی گفت: ۳۰۰ هکتار از مساحت شهر قم به عنوان یک پلتفرم در نظر گرفته شده که برای شهر مشکل ساز است و ما پیگیر هستیم تا مسائلی که در این بین برای مردم ایجاد شده حل شود.