به گزارش پایگاه خبری ربیع، در گزارشی که دادسرای انتظامی قضات از عملکرد خود در سال ۹۵ ارائه کرده، ۵ هزار و ۷۲۰ پرونده در سال گذشته وارد دادسرای انتظامی قضات شده که نسبت به سال ۹۴، حدود ۵.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در سال گذشته، این دادسرا ۵ هزار و ۴۶۱ فقره پرونده را مختومه کرده که نسبت به سال ۹۴، حدود چهار درصد رشد را نشان می‌دهد.

آن طور که دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده، در سال ۹۵، از دادگستری ۱۷ استان، بازرسی موردی، دادگستری ۵ استان، بازرسی پنهانی و از دادگستری ۳ استان نیز بازرسی دوره‌ای انجام شده است.

موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۴، چهار هزار و ۷۹ فقره بوده که این تعداد در پایان سال ۹۵ به چهار هزار و ۳۴۰ فقره افزایش یافته است.

بنابر اعلام دادسرای انتظامی قضات، تعداد پرونده‌های تعقیب انتظامی از ۶۸۰ فقره به ۷۲۱ فقره و تعداد کیفرخواست‌ها نیز از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ به ۶۰ فقره کاهش یافته است.

در گزارشی هم که دادگاه عالی انتظامی قضات از عملکرد خود در سال گذشته ارائه کرده، تعداد پرونده‌های وارده به این دادگاه با ۹ هزار و ۸۳ فقره، نسبت به سال ۹۴، ۹۹ درصد رشد و پرونده‌های مختومه نیز با ۹ هزار و ۵۲۰ فقره، ۷۸ درصد رشد داشته است.

همچنین بنا بر اعلام این دادگاه، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده(مختومه) به تخلفات فضات و وکلا در سال ۹۴، دو هزار و ۴۱۳ مورد بوده که در سال ۹۵ به دو هزار و ۵۷۵ فقره افزایش یافته است.

آن طور که این دادگاه اعلام کرده، به ترفیع پایه قضایی قضات در قالب ۵ هزار و ۴۰۱ فقره پرونده نیز رسیدگی شده است.

انتهای پیام/تسنیم