یک واحد تولیدی محصولات بهداشتی و یک واحد عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی در یزد از سوی تعزیرات حکومتی یزد به جریمه نقدی و تعطیلی محکوم شدند. به تازگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یک واحد تولیدی محصولات بهداشتی در یزد را به دلیل تولید محصول بدون تمدید پروانه ساخت و نواقص بهداشتی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی کرد. بنا به این گزارش، پرونده موصوف پس از تایید کمیسیون ماده۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و رسیدگی در شعبه ویژه بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی یزد، به موجب حکم قطعی، علاوه بر ضبط کالا و جزای نقدی در حق صندوق دولت، به تعطیلی این واحد تولیدی غیرمجاز منجر شد. همچنین با اعلام گزارش اداره کل دامپزشکی استان یزد در مورد عرضه کالای تاریخ گذشته از سوی یک واحد صنفی عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی در شهر یزد، اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد پس از انجام مراحل قانونی  و رسیدگی به این پرونده تخلف، واحد مذکور را در شعبه ویژه بهداشت تعزیرات حکومتی یزد علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی ۵۵ میلیون ریال محکوم کرد.