عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعرفه رای انتخابات‌ از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان واصل شد

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وصول برگه تعرفه های انتخابات آینده به شورای نگهبان اظهار داشت: برگه تعرفه دو انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان واصل شد.
وی افزود: این تعرفه ها پس از بررسی در شورای نگهبان، به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته سلمان سامانی؛ سخنگوی وزارت کشور از ارسال تعرفه های رای دو انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان خبر داده بود.