مدیر عامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان در بازدید از کارگاه های مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: تعامل صنایع با مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای توانمندسازی نیروی انسانی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری ربیع، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، نشستی با حضور ایرج رخصتی مدیر عامل شرکت تارابگین و ابوطالب جلالی مدیر کل استان انجام پذیرفت.

در این نشست ابوطالب جلالی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر، گزارشی از ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای استان و نقش مهارت آموزی در اشتغال مولد و پایدار، تعداد مراکز فعال در شهرستان، رشته های آموزشی و مشارکت بخش غیردولتی ارائه داد.
در ادامه این نشست رخصتی ضمن اشاره به موضوع تفاهم نامه مطرح شده در دیدار قبلی، بیان داشت: ضرورت تعامل و همکاری صنایع با مراکز آموزش فنی و حرفه ای در ارتقاء و توانمندسازی مهارتی نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است.
در پایان مدیر عامل شرکت تارابگین ذوب آهن از کارگاه های مهارتی مرکز فناوری های راهبردی و نوین، مرکز تخصصی صنایع نساجی و دپارتمان کفش بازدید کرد.